Blåbärssris

LRF Jämtland

LRF Jämtland är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag i de gröna näringarna. Vår vision är Fler mular i länet. Det innebär att vi arbetar för lönsamma företag som skapar tillväxt och attraktionskraft på landsbygden.

Aktiviteter