Ungdomar rensar ogräs på Widegrens Gård

Aktuellt

LRF Jämtland driver ofta satsningar tillsammans med andra aktörer för att skapa en större bredd och nå ut till nya målgrupper. Från vårt håll tillsätts en ansvarig medarbetare eller projektledare som ser till att LRF är en engagerad och driven kraft till att nå målet med satsningen.

Annons till VM 2019

WCR 2019 - VM i Åre och Östersund

LRF ingår i partnerskapet WCR 2019.

Djur på naturbete

Förstudie Hållbar köttproduktion

Förstudie Hållbar köttproduktion