Projektet ”Arbete i samverkan förutsätter kommunikation i samverkan” är ett brett organisatoriskt samverkansprojekt tillsammans med de aktörer som arbetar med strategiska insatser i den regionala livsmedelsstrategin i Jämtland Härjedalen. Syftet är att ta fram en genomförandemodell, långsiktig plan och metodiskt arbete för sammanhållen gastronomiskt regiongemensam kommunikation.

Vi som ingår i projektet är: Torsta, LRF Jämtland, Hushållningssällskapet Jämtlands län, Mittuniversitetet, Eldrimner, Länsstyrelsen Jämtlands län, Region Jämtland Härjedalen, Jämtland Härjedalen Turism och Östersunds kommun.

Vill du läsa mer om vad som sker inom ramen för den regionala mat- och livsmedelsstrategin, besök framtidzmat.se

Kontakt: Viktoria Lindqvist, viktoria.lindqvist@lrf.se, 010-184 45 41