Vi har tillsammans samarbetat för att vässa klimatmålen och titta närmare på hur vi i praktiken kan få klimatarbetet att förstärka konkurrenskraften.

Övriga aktörer är Länsförsäkringar Jämtland, Jämtkraft, Samling Näringsliv, Swedavia, Inlandsbanan, Diös, Skistar, Person Invest, JP Vind, Lundstams, Cybercom samt Destination Vemdalen. Jämtland Härjedalen har ledartröjan när det gäller regionala initiativ med fokus på konkreta åtgärder för fossilfri konkurrenskraft, och det är den första regionala handlingsplanen.

Du kan läsa lite mer om initiativet på Fossilfritt Sveriges hemsida: Samverkan i värdekedjor i Jämtland Härjedalen

Varför är LRF med? LRF deltar i denna satsning för att lyfta de gröna näringarnas bidrag till klimatarbetet i länet. Det är viktigt att de positiva insatserna som sker dagligen synliggörs och att påståenden om jord- och skogsbrukets negativa klimatpåverkan nyanseras och bemöts.

LRFs kontakt: Karin Nolén, karin.nolen@lrf.se, 010-184 43 48