Projekt Härjedalsmat samlar Härjedalens småskaliga matproducenter och dess intressenter (såsom restaurangnäringen) och bygger en gemensam plattform för att tackla gemensamma problem.

Projektet pågår under två år och målsättningen är
1. En livskraftig, väl fungerande matproducent/intressent-plattform med fokus på småskalig, traditionell matproduktion existerar i Härjedalen. En hållbar organisations- och finansieringsmodell finns.
2. Ett gemensamt utarbetat aktivitetsprogram för plattformen finns.
3. Under projektperioden arrangeras 10 kunskap- och inspirationsseminarier samt 8 workshops.
4. En kartläggning är klar och påvisar behov och möjligheter för det småskaliga mathantverket och den traditionella småskaliga matkulturen i Härjedalen

Härjedalsmat är ett samarbete mellan LRF, Härjedalens kommun och Region Jämtlands/Härjedalen. Projektledare är Annichen Kringstad.

Vill du veta mera om projektet kontakta Annichen, annichen.kringstad@lrf.se, 0706551557.