Djur och Jamtar är ett nätverk av personer från LRF och andra närstående föreningar och företag. Syftet med gruppens verksamhet är att förhindra onödigt lidande hos både lantbrukare och djur. Ju tidigare gruppen får indikation om behov av hjälp, desto bättre. Självklart har alla som arbetar i gruppen tystnadsplikt! 

Kontakt

Marie Sjölin, omsorgssamordnare, LRF
marie.sjolin@lrf.setel.072-7423219

Ordf. Gun Haraldsson, mjölkproducent
gun.haraldsson@hotmail.com tel: 063-303 56, 070-562 48 68

Sven-Erik Sjölin, Bondekompis
svenerik.sjolin@gmail.com 070-273 75 19

Emma Gratte, Arlas medlemsservice                                                         emma.gratte@arlafoods.com tel: 070-380 28 88                    

Magnus Svensson, Bondekompis
magnus@stiernas.se, tel.0644-400 75, 070-628 94 31

Ove Hansson, NyhlénsHugosons
ove.hansson@hugosons.se, tel.0910-509 02

Marie-Louise Åhsell, Lantmännen  
marielouise.ahsell@telia.com  tel.063-60130, 070-2402127

Olof Roos, präst
olof.roos@svenskakyrkan.se tel. 070-2210503