Djur och Jamtar är ett nätverk av personer från LRF och andra närstående föreningar och företag. Syftet med gruppens verksamhet är att förhindra onödigt lidande hos både lantbrukare och djur. Ju tidigare gruppen får indikation om behov av hjälp, desto bättre. Självklart har alla som arbetar i gruppen tystnadsplikt! 

KONTAKT

Ordf. Gun Haraldsson, mjölkproducent
gun.haraldsson@hotmail.com tel: 063-303 56, 070-562 48 68

SvenErik Sjölin  Jourhavande bondekompis
svenerik.sjolin@gmail.com 070-273 75 19

Emma Grinde, medlemsrådgivare  Arla                                                                emma.grinde@arlafoods.se tel:063-14 52 19, 070-380 28 88                    

Magnus Svensson, mjölkproducent
magnus@stiernas.se, tel.0644-400 75, 070-628 94 31

Marie Sjölin, LRF Jämtland 
marie.sjolin@lrf.se, tel.063-55 10 86, 072-742 32 19

Ove Hansson, NyhlénsHugosons
ove.hansson@hugosons.se, tel.0910-509 02

Marie-Louise Åhsell, Lantmännen  
marielouise.ahsell@telia.com  tel.063-60130, 070-2402127

Ing-Marie Hedenfalk, diakon
hedenfalk@bredband.net, tel.063-19 50 10, 070-228 95 26