Djur och Jamtar är ett nätverk av personer från LRF och andra närstående föreningar och företag. Syftet med gruppens verksamhet är att förhindra onödigt lidande hos både lantbrukare och djur. Ju tidigare gruppen får indikation om behov av hjälp, desto bättre. Självklart har alla som arbetar i gruppen tystnadsplikt! 

Kontakt

Marie Sjölin, omsorgssamordnare, LRF
marie.sjolin@lrf.setel. 072-7423219

Ordf. Gun Haraldsson, mjölkproducent
gun.haraldsson@hotmail.com tel. 063-303 56, 070-562 48 68

Emma Gratte, Arlas medlemsservice
emma.gratte@arlafoods.com tel. 070-380 28 88                    

Ove Hansson, NyhlénsHugosons
ove.hansson@hugosons.se, tel. 0910-509 02

Annsofi Collin, LRF
annsofi.collin@pentagon.nu, tel. 070-204 80 18

Simon Brändström, Norrmejerier
simon.brandstrom@norrmejerier.se, tel. 073-057 59 69