Världen står inför stora utmaningar. Behovet av mat ökar och klimatförändringar gör att det på våra breddgrader förväntas bli bättre förutsättningar för att odla. Samtidigt ligger en stor andel åkermark för fäfot. Ett nytänkande kring finansiering och ägarformer kan underlätta att nya företag startas och locka yngre att satsa. Tillsammans kan vi göra Tåsjödalen till ett föredöme för utveckling i andra bygder.

Under 2015 har följande hänt i projektet:

  • Djurtransporten är inköpt av Tåsjödalens djurbönder tillsammans med sponsorer.
  • Köttskola (Nöt) har genomförts för konsumenter. För att öka medvetandet om råvaran och betydelsen att vi väljer svenskt. Smak, ekonomi, näringsinnehåll, arbetstillfällen, levande landsbygd och öppna landskap.
  • Skolklasser har besökt lantbrukare för att öka kunskapen om vart maten kommer ifrån, vad en lantbrukare gör på dagarna och under året.

    Under 2016
  • kommer mer mark att brukas än vad som gjordes 2015.
  • kommer diken rensas så mer mark går odla/brukas 2017.
  • Köttskolan fortsätter, främst då med fläsk/fågel kött och rotsaker.

Nyhetsbrev 2014.