Turism med jakt, fiske och naturguidning, hälsofrämjande upplevelser, häst, småskalig livsmedelsproduktion/förädling och uthyrning är exempel på växande och efterfrågade verksamheter på landsbygden. Även entreprenad, energi, småskalig träförädling och uthyrning är ytterligare exempel på landsbygdsnära växande verksamheter.

Målgrupp är alla som vill växa i kompetens, verksamhetsomfattning och lönsamhet samt har som ambition att vilja utveckla sina företag/företagsidéer med koppling till jord, skog, fjäll, trädgård, vatten och landsbygdens miljöer.