Projektet ska även stötta initiativ som innebär nya produkter och produktionsformer. Huvudmålgruppen är unga befintliga och blivande företagare inom livsmedelsproduktion i länet.

Målgrupp
Primär målgrupp är företagare inom livsmedelsproduktionen i Jämtlands län med extra fokus på unga. Sekundär målgrupp är handeln, restauranger och offentliga aktörer.

Syfte
Projektet syftar till att bidra till en säkerställd och långsiktigt hållbar, aktiv och lönsam livsmedelproduktion länet. Företagarna inom livsmedelproduktionen ska stärkas och utvecklas i sitt företagande och känna framtidstro. Länets begränsade resurs i form av åkermark ska brukas, den vackra landskapsbilden ska bevaras och konsumenterna i länet ska erbjudas närproducerade livsmedel. Projektet ska därför fokusera på aktiviteter som kan bidra till att producenter sänker kostnader, ökar intäkter och inspireras till nya produkter och produktionsformer.

Kontakt

Linda Sundström, Arbetar för LRF nationellt med företagsanalys i projektet "Mer mat, Fler Jobb"
Mobil: 070 586 52 40
Telefon: 010 184 43 84
E-post: linda.sundstrom@lrf.se