LRF Mälardalen ska förutom att förbättra konkurrensförutsättningarna i lantbruket även erbjuda handfasta verktyg till företagare, oavsett verksamhetsinrikting, som vill bli vassare sitt företagande. Det finns tre prioriterade områden; Affärsmannaskap, Ägarskifte och Kapitalförsörjning.

LRF Mälardalen ska också identifiera nya och effektiva utbildningsmöjligheter på företagarnas villkor. Tid är till även för många lantbruksföretagare en bristvara. Därför finns interaktiva utbildningsfilm om affärsmannaskapets grunder. Flera utbildningar har producerats i ljudboksformat, ägarskifte, samarbete och förhandlingsteknik.

För mer information om vilka aktiviteter inom företagsutvcekling som är på gång i Mälardalen, välkommen att kontakta någon av företagsutvecklarna på regionkontoret.