Under 2014 och 2015 har LRF beviljats ytterligare medel från Havs- och Vattenmyndigheten och Avfall Sverige för att arbeta vidare med att sprida LRF:s kretsloppsmodell. Detta görs nu inom ramen för projektet ”Hållbart kretslopp små avlopp ”som projektleds från LRF Mälardalen.

Syftet med projektet är att få igång lokala samarbetsgrupper mellan jordbruk, kommun och entreprenad som har ett intresse av att starta upp en lokal kretsloppslösning för enskilda, små avlopp. Målet med projektet är att vara den drivkraft som behövs för att ge kunskap, väcka intresse och vägleda parterna för få igång ett lokalt samarbete på minst 5 orter i Sverige.

Förhoppningen är att projektet i slutändan ska leda till att en kretsloppslösning kommer till stånd på dessa platser efter projektets avslut. De fem områden som omfattas av projektet är Haninge, Östhammar, Knivsta, Aneby/Tranås samt Mellerud/ Bengtsfors/Dals-Ed /Färgelanda.

Här kan du läsa vidare om LRF:s kretsloppsmodell http://www.lrf.se/Medlem/Foretagande/Enskilda-och-sma-avlopp/

För frågor kring projektet ”Hållbart kretslopp små avlopp” tveka inte att kontakta Lisa Ehde på 0171-417633 alternativt lisa.ehde@lrf.se