Näringsdepartementets mål är att öka exporten av livsmedel, förbättra konkurrenskraften i hela livsmedelskedjan, öka syselsättningen och kompetensen samt säkerställa en hållbar samhällsutveckling.

En nationell strategi ska presenteras våren 2016. LRF Mälardalen har under året arbetat länsvis med att starta regionala livsmedelsstrategier. Vi har arbetat tillsammans med länsstyrelserna och i Uppsala län har även Regionförbundet och SLU varit med.

Vi har sett att det är viktigt att påbörja arbetet även om den nationella strategin ännu inte är framtagen. Många andra regioner har redan en och vi började med att låta några SLU-studenter göra en kartläggning av primärproduktionen, förädlingen och andelen konsumtion och import i genomsnitt i länen. Ni kan hittar rapporterna här intill.

Alla länen har startat arbetet på olika sätt och det har varit viktigt för LRF Mälardalen att arbetet har en politisk förankring och att det drivs från myndighetshåll. LRF har som ni vet redan tagit fram en egen livsmedelsstrategi.

Uppsala län har haft en workshop som start för en strategi där både landshövding och ordförande för Regionförbundet deltog. Stockholms län har tagit fram en del bakgrundmaterial, bland annat om det finns något i matens historia som kan vara unikt för Stockholms län. Västmanlands län har haft en diskussion i länsstyrelsen insynsråd, där LRF Mälardalens ordförande Sture Johansson sitter med.