Förbättrade villkor
LRF Mälardalen arbetar dagligen för att förbättra villkoren för de gröna näringarna. Vi arbetar dels genom opinionsbildning och politisk påverkan, dels genom att stödja utvecklingen av medlemmarnas företag.

Lång tradition av politiskt påverkansarbete
En viktig uppgift för oss i LRF Mälardalen är att verka för så goda näringspolitiska villkor som möjligt för dig som medlem. Vi har en lång tradition av att arbeta med politisk påverkan och på regionkontoret finns verksamhetsutvecklare med hög kompetens och brett kontaktnät.

Vi arbetar med beslutsfattare på alla nivåer
Genom förtroendevalda och tjänsteman kan LRF lyfta fram de gröna näringarna och påverka beslutsfattare på olika nivåer: kommunalt, regionalt, nationellt och på EU-nivå. Denna bredd är en styrka i LRFs påverkansarbete.

Kontakta LRF Mälardalens verksamhetsutvecklare.

Lisa Ehde
Verksamhetsutvecklare, miljö, vatten, omsorg och arbetsmiljö.
Tel: 0171-41 76 33
E-post: lisa.ehde@lrf.se

Håkan Lindström
Verksamhetsutvecklare. Äganderätt, företagarvillkor, infrastruktur, vilt, skog
Tel: 0171-41 76 37
E-post: hakan.lindstrom@lrf.se