I Mälardalen är LRF Ungdomen organiserade i länsförbund och omfattar Stockholms-, Uppsala- och Västmanlands län.

LRF Ungdomen genomför och ansvarar för sina egna verksamhetsplaner i  och deltar på LRF Ungdomens riksstämma dit de också skickat motioner av olika slag. Ett medlemskap i LRF Ungdomen ska upplevas som kul, utvecklande och vara en god investering för framtiden.

LRF Ungdomen arrangerar olika genomför utbildningar, studiebesök, resor och informations- och temadagar.

Känner du någon som vill bli medlem i LRF som är högst 28 år eller studerande. Då blir medlemsavgiften endast 360:- och tidningen Land ingår.

I Mälardalen är det Åsa Wärlinder som är ansvarig tjänsteman för LRF Ungdomen, Åsa nås på tel. 0171-41 76 44, asa.warlinder@lrf.se