Här kan du läsa om LRF Ungdomens verksamhet i regionen 2019 och 2018.

Du kan också söka upp deras egna Facebook-sidor.

Här finns kontaktuppgifter till LRF Ungdomen i
Stockholms län
Uppsala län
Västmanlands län

Åsa Wärlinder är ansvarig tjänsteman för LRF Ungdomen i Mälardalen: 010-184 45 45, asa.warlinder@lrf.se