LRF Mälardalen
Regionen uppgift är att medverka till utveckling av företag och företagare med jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö, så att de kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.

Regionstyrelse och regionstämma
LRF Mälardalen leds av en regionstyrelse, som väljs av regionstämman som är det regionalt högst beslutande organet. Regionstämman väljer också fullmäktige till LRFs riksförbundsstämma.

Kommungrupper
I Mälardalen finns 32 kommungrupper, som fungerar som en länk mellan medlemmarna och kommunen och arbetar främst med frågor som rör ägandet och brukandet, samt opinionsbildning.

Lokalavdelningar
LRF Mälardalen har 108 lokalavdelningar. Lokalavdelningarna ordnar aktiviteter som studiebesök, lunch med den lokala företagarföreningen, skogsdagar, studiebesök, gårdsvandringar mm.I LRF:s kalender ser du vad som händer i regionens olika lokalavdelningar.

I LRF Ungdomen ingår alla medlemmar som är under 36 år.

Mälardalens regionkontor är placerat i Enköping, mitt i regionen. Här finns de medarbetare som servar den regionala organisationen.