Utbildningarna är listade i kronologisk ordning efter startdatum.
Längre ner på sidan finns fler vägar till kompetensutveckling. 

Prisstrategi och priskalkylering för ökad lönsamhet
Priset du tar för dina produkter är helt avgörande för företagets lönsamhet. Både ett för högt och ett för lågt pris påverkar din lönsamhet negativt. Vilket pris som är rätt att ta beror på dina kostnader, vad kunderna är beredda att betala och hur mycket dina konkurrenter tar.
Digital kursdag 21 september LÄS MER

Bli en säkrare chef och ledare
Lär dig mer om ledarskap, arbetsrätt och rekrytering för att bli en bättre ledare och stärka ditt team. Webbinarium speciellt anpassat till dig som har en ledarposition inom livsmedelsproduktion, lantbruk och trädgårdsodling.
Webbinarium 22 september LÄS MER

Solenergi
Mässa med de senaste produkt- och systemlösningarna inom solenergi och solvärme samt föreläsning.
Västerås 23 september LÄS MER

Producera sol-el
Offert-workshop med sakkunniga föreläsare om hur du kan utforma en offertförfrågan och hur du kan tolka offerter.
Digital workshop 28 september LÄS MER

Styr ditt företag mot ökad lönsamhet
Som företagare ställs du inför frågor och beslut varje dag. Ju bättre underlag du har, desto bättre beslut kan du fatta. Lär dig vad du kan läsa av företagets ekonomiska redovisning och vad olika nyckeltal från både ekonomi och produktion berättar om ditt företag. 
Digital kurs, 2 dagar, start 29 september LÄS MER

Ledarskap
Grundläggande kurs i ledarskap och hur du leder dig själv och andra.
Digital kurs, 3 dagar, start 4 oktober samt 23 november LÄS MER

Juverhälsa mjölkkor
Grundläggande kunskap om juverhälsa, mjölkkons olika perioder under laktationen och vad man bör fokusera på för att strategiskt hålla celltalet nere. 
Digital kursdag 11 oktober LÄS MER

LEAN - mer i plånboken och större arbetsglädje
För dig som vill arbeta smartare och effektivare utan att behöva arbeta snabbare och hårdare. Med LEAN lär du dig att minimera och förebygga slöseri och fokusera på det som är värdeskapande i arbetsprocesserna.
Digital kurs, 7 tillfällen, start 14 oktober LÄS MER

Ledarskapsutbildning
För dig med eller utan anställda som vill bli bättre på att leda dig
själv, medarbetare och företaget. Utbildningen är på 1, 3 eller 7 dagar och ger dig kunskap som du direkt kan använda i din vardag.
Flera kursdatum och platser LÄS MER

Ledarskap fortsättning
Kursen ger dig en gedigen förståelse för hur du leder dig själv och andra. Fördjupning i de delar som ingår i kursen ledarskap, grund. 
Digital kurs, 3 dagar, start 26 oktober LÄS MER

Affärsplan
De kunskaper du behöver för att sätta ihop, eller uppdatera, företagets affärsplan. Vi går igenom planens alla delar, vässar affärsidé och strategier. 
Digital kurs, 2 dagar, start 25 oktober LÄS MER

Marknadsföring i sociala medier
Vad är sociala medier och hur kan du använda dig av dem för att marknadsföra ditt företag?
Digital kurs, 2 dagar, start 28 oktober LÄS MER

Försäljning
Med hjälp av beprövade försäljningsmetoder får du lära dig att bli en bättre säljare av dina varor och/eller tjänster. Du arbetar med ditt eget företags produkter och/eller tjänster i fokus.
Digital kurs, 3 tillfällen, start 1 november LÄS MER

Kosignaler, förbättra ditt djuröga
Förbättra ditt "djuröga" och använd dig av kornas egna signaler för att anpassa djurmiljön och skötsel utifrån kornas behov.
Digital kursdag 4 november LÄS MER

Finansiering och investeringskalkylering: bankernas krav
Maximera möjligheterna att få banklån till företagets investeringar. Vad är viktigt för banken att veta och hur kan du bäst förbereda dig? 
Digital kursdag 11 november LÄS MER

Juridisk analys av ditt företag
Hur säkert är ditt företag och vilka juridiska frågor behöver du som företagare behöver ha koll på? Här får du en överblick över ditt företags juridiska situation. 
Digital kursdag 16 november LÄS MER

Fruktsamhet mjölkproduktion, brunst och semin
Förbättra fruktsamheten i besättningen genom större förståelse för hur du avgör om och när kon bör insemineras. Lär dig hur man arbetar med mjölkkors fruktsamhet och avel. 
Digital kursdag 26 november LÄS MER

Utfodring mjölkproduktion
Grundläggande kunskap om foderstatens byggstenar, olika fodermedel,
utfodringssystem och strategier. Foderanalyser, tips på klimatsmart utfodring och senaste nytt från forskningen. 
Digital kursdag 7 december LÄS MER

Styrelseutbildning
Ger dig kunskap att driva, planera och utveckla en aktiv bolagsstyrelse eller ett ledningsråd för företaget. Utbildningen är även för dig
som vill arbeta som ledamot i ett företags styrelse eller i ett ledningsråd.
Kurs 4,5 dagar uppdelat på fyra tillällen, start 19 januari i Kungsör LÄS MER

 

Fler vägar till kompetensutveckling

Här finns mer kompetensutveckling från LRF samt statligt finansierade aktörer för dig i det gröna näringslivet.

Mer mat, fler jobb
Projektet Mer mat, fler jobb syftar till att öka svensk matproduktion genom att stärka företag och medarbetare, samtidigt som arbetssökande och karriärbytare får en väg in en spännande framtidsbransch. Projektet är en del i att förverkliga visionen i livsmedelsstrategin och är ett samarbete mellan bland andra LRF, Livsmedelsföretagen och Arbetsförmedlingen och finansieras av Europeiska Socialfonden. Mer mar, mat fler jobbs erbjudanden riktar sig till företagare i hela livsmedelskedjan, från primärproducenter till förädlare. LÄS MER

Företagsanalys inom Mer mat, fler jobb
Missa inte möjligheten att få en företagsanalys! Oavsett om du vill öka lönsamheten i ditt företag, om du är redo att växla upp och anställa fler, om du vill vässa ditt ledarskap, din affärsmässighet eller något helt annat, ger en företagsanalys dig rätt verktyg för att ta nästa steg. LÄS MER

LRFs Företagarakademi
För att göra det lättare för dig att satsa på din egen utveckling erbjuder LRF digitala utbildningar som du kan se och lyssna på när det passar dig.
LÄS MER

Fler verktyg från LRF för ditt företagande
Företagsutveckling är ett prioriterat område för LRF och vi erbjuder ett brett utbud av användbara verktyg för dig som driver företag inom de gröna näringarna. LÄS MER

Hästföretagarcentrum
Hästföretagarcentrum erbjuder kunskap, utbildningar och rådgivning till blivande och redan aktiva hästföretagare och är ett samarbete mellan LRF Häst, Hästnäringens Nationella Stiftelse, Ludvig & Co och Hästnäringens Riksanläggningar. LÄS MER

Skog
SkogsSverige
SkogsSverige ger dig skoglig kunskap i form av omvärldsbevakande nyheter om skogssektorn och faktasidor, dessutom finns en frågelåda med över 6 500 frågor som har besvarats av forskare och specialister. LÄS MER

Skogskunskap
skogskunskap.se är skogsägarens digitala rådgivare. Här hittar du fakta och instruktioner om skogens skötsel, filmer, kunskapstester och räkneverktyg för din skog. skogskunskap.se är LRF Skogsägarnas, Skogforsks och Skogsstyrelsens kunskapssystem på webben. LÄS MER

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen har ett omfattande utbud av skogliga tjänster och utbildningar. LÄS MER

LRF Kött
LRF Kött har verktyg, underlag och statistik som kan underlätta för dig som köttföretagare. LÄS MER

LRF Växtodling
LRF Växtodling har underlag och dokumet som kan underlätta för dig som växtodlare. LÄS MER

Jordmån
Jordmån är en plattform med fokus på framtidens affärer i det gröna näringslivet. Där kan företagare få kunskap, kontakter och nya idéer för att utveckla affärer. LÄS MER

Studieförbundet Vuxenskolan
LRF är en av grundorganisationerna i Studieförbundet Vuxenskolan (SV) och SV erbjuder kurser inom bland annat skog och ägande- och brukanderätt. LÄS MER

Greppa Näringen
Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön tjänar på. LÄS MER

Länsstyrelserna
Länsstyrelserna har ett stort utbud av kurser och rådgivning för de gröna näringarna.
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Västmanlands län

Almi
Almi erbjuder rad tjänster inom affärsutveckling och har många användbara vertyg och guider på sin hemsida. De erbjuder också lån till företag med tillväxtpotential, det gäller såväl företag som är i startfasen som befintliga företag. LÄS MER

Nyföretagarcentrum
Nyföretagarcentrum erbjuder kostnadsfri rådgivning till den som vill starta företag. LÄS MER

Tillväxtverket
Tillväxtverket är en nationell myndighet som arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige. De erbjuder kunskap, nätverk och finansiering. LÄS MER

Exportrådet
Exportrådets uppgift är att göra det enklare för svenska företag att växa internationellt och erbjuder rådgivning. LÄS MER

Utöver dessa LRF-anknutna eller statligt finansierade aktörer ovan finns naturligtvis ett stort antal privata aktörer och andra organisationer med ett brett utbud för kompetensutveckling för det gröna näringslivet.

Vill du veta mer? Kontakta Helena Isakson, helena.isakson@lrf.se