Utbildningarna är listade i kronologisk ordning efter startdatum.
Längre ner på sidan finns fler vägar till kompetensutveckling. 

Vill du leverera till Ica och träffa potentiella butiker digitalt?
Digital speed-dejting för dig som är godkänd i Icas leverantörsportal där du får möjlighet att presentera din verksamhet och dina produkter för handlare från hela Mälardalen.
Videomöte 8 juni. Kontakta anna.kaijser@lrf.se

Rusta dig för framtidens extremväder
Lär dig mer om extremväder och hur du kan jobba med ökad konkurrenskraft vid extremväder.
Webbinarium 9 juni LÄS MER

Skogens framtid - Skogsutredningen och Artskyddsutredningen
Du får en bild av förslagen i utredningarna och hur de påverkar skogen och dig som skogsägare.
Webbinarium 15 juni LÄS MER

Skogsägarkväll
Om virkesmarknaden, det ekonomiska världsläget och en utblick i virkets användningsområde.
Digital träff 15 juni LÄS MER

 

Fler vägar till kompetensutveckling

Här finns mer kompetensutveckling från LRF samt statligt finansierade aktörer för dig i det gröna näringslivet.

Mer mat, fler jobb
Projektet Mer mat, fler jobb syftar till att öka svensk matproduktion genom att stärka företag och medarbetare, samtidigt som arbetssökande och karriärbytare får en väg in en spännande framtidsbransch. Projektet är en del i att förverkliga visionen i livsmedelsstrategin och är ett samarbete mellan bland andra LRF, Livsmedelsföretagen och Arbetsförmedlingen och finansieras av Europeiska Socialfonden. Mer mar, mat fler jobbs erbjudanden riktar sig till företagare i hela livsmedelskedjan, från primärproducenter till förädlare. LÄS MER

Företagsanalys inom Mer mat, fler jobb
Missa inte möjligheten att få en företagsanalys! Oavsett om du vill öka lönsamheten i ditt företag, om du är redo att växla upp och anställa fler, om du vill vässa ditt ledarskap, din affärsmässighet eller något helt annat, ger en företagsanalys dig rätt verktyg för att ta nästa steg. LÄS MER

LRFs Företagarakademi
För att göra det lättare för dig att satsa på din egen utveckling erbjuder LRF digitala utbildningar som du kan se och lyssna på när det passar dig.
LÄS MER

Fler verktyg från LRF för ditt företagande
Företagsutveckling är ett prioriterat område för LRF och vi erbjuder ett brett utbud av användbara verktyg för dig som driver företag inom de gröna näringarna. LÄS MER

Hästföretagarcentrum
Hästföretagarcentrum erbjuder kunskap, utbildningar och rådgivning till blivande och redan aktiva hästföretagare och är ett samarbete mellan LRF Häst, Hästnäringens Nationella Stiftelse, Ludvig & Co och Hästnäringens Riksanläggningar. LÄS MER

Skog
SkogsSverige
SkogsSverige ger dig skoglig kunskap i form av omvärldsbevakande nyheter om skogssektorn och faktasidor, dessutom finns en frågelåda med över 6 500 frågor som har besvarats av forskare och specialister. LÄS MER

Skogskunskap
skogskunskap.se är skogsägarens digitala rådgivare. Här hittar du fakta och instruktioner om skogens skötsel, filmer, kunskapstester och räkneverktyg för din skog. skogskunskap.se är LRF Skogsägarnas, Skogforsks och Skogsstyrelsens kunskapssystem på webben. LÄS MER

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen har ett omfattande utbud av skogliga tjänster och utbildningar. LÄS MER

LRF Kött
LRF Kött har verktyg, underlag och statistik som kan underlätta för dig som köttföretagare. LÄS MER

LRF Växtodling
LRF Växtodling har underlag och dokumet som kan underlätta för dig som växtodlare. LÄS MER

Jordmån
Jordmån är en plattform med fokus på framtidens affärer i det gröna näringslivet. Där kan företagare få kunskap, kontakter och nya idéer för att utveckla affärer. LÄS MER

Studieförbundet Vuxenskolan
LRF är en av grundorganisationerna i Studieförbundet Vuxenskolan (SV) och SV erbjuder kurser inom bland annat skog och ägande- och brukanderätt. LÄS MER

Greppa Näringen
Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön tjänar på. LÄS MER

Länsstyrelserna
Länsstyrelserna har ett stort utbud av kurser och rådgivning för de gröna näringarna.
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Västmanlands län

Almi
Almi erbjuder rad tjänster inom affärsutveckling och har många användbara vertyg och guider på sin hemsida. De erbjuder också lån till företag med tillväxtpotential, det gäller såväl företag som är i startfasen som befintliga företag. LÄS MER

Nyföretagarcentrum
Nyföretagarcentrum erbjuder kostnadsfri rådgivning till den som vill starta företag. LÄS MER

Tillväxtverket
Tillväxtverket är en nationell myndighet som arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige. De erbjuder kunskap, nätverk och finansiering. LÄS MER

Exportrådet
Exportrådets uppgift är att göra det enklare för svenska företag att växa internationellt och erbjuder rådgivning. LÄS MER

Utöver dessa LRF-anknutna eller statligt finansierade aktörer ovan finns naturligtvis ett stort antal privata aktörer och andra organisationer med ett brett utbud för kompetensutveckling för det gröna näringslivet.

Vill du veta mer? Kontakta Helena Isakson, helena.isakson@lrf.se