Valknappar

LRF Mälardalen 2018

Förtroendevalda och medarbetare i LRF Mälardalen jobbar alltid med medlemsnyttan i fokus. Tillsammans gör vi din röst hörd i olika sammanhang. Här sammanfattar vi årets verksamhet som präglades av torka, bränder, vargangrepp, hat och hot, men också regionala livsmedelsstrategier som föll på plats, ett rekordstort intresse för Bonden i skolan och ett stort utrymme för lantbrukets frågor i media.