Vallarna har lidit hårt av torkan och åkrar som inte brukats på länge har i år blivit slagna och blivit djurfoder. På foderborden finns i år både vass och kvickrot. Det har jagats foder ända in i slutet av oktober och många hästägare står utan säkrad leverans av hö. 

Vi stöttar varandra i kristider

Vi har samlats för att ta tag och rida ut krisen. LRF Mälardalen har deltagit i krissamverkan på länsnivå i alla tre länen. Vi har haft möten i somras där vi har kunnat prata med varandra och med banker, slakterier och andra viktiga aktörer. Myndigheter och kommuner har visat god vilja till att hjälpa lantbruket med att exempelvis lätta på vissa regler och att nyttja möjligheterna att köpa mer svenskt kött. Vi har även träffats i höst på olika platser i regionen för att dela erfarenheter och diskutera hur vi kan öka beredskapen för klimatförändringar och extremväder. 

Jourtelefon

Det blev ett tufft år. Därför startade LRF en jourtelefon. Känner du att du inte riktigt orkar, har specifika frågor eller vill prata av dig, är du välkommen att ringa 0771-18 08 11, som är bemannat av LRF:s Medlemsservice. 

Tänk i nya banor

Nu hoppas vi på ett riktigt gott och bra år 2019. Prata med varandra och stötta varandra. Ta vara på äldres erfarenheter, tänk lite i nya banor, ta tag i innovationer. Klimatförändringarna är här, vi måste anpassa oss. 

Mer information om hur LRF arbetat kring torkan finns på www.lrf.se/torka  

Jon Wessling, medarbetare 
jon.wessling@lrf.se, 0171-41 76 41

Karin Broström, styrelseledamot
karin.a.brostrom@gmail.com
070-723 70 61

Fakta

Inkomsten minskar med tre fjärdedelar
Samlade företagarinkomsten inom jordbrukssektorn, som ska täcka kostnader för arbete och eget kapital, minskar med 73 % jämfört med år 2017. (Källa: Jordbruksverket) 

Halverad skörd
Spannmålsskörden bedöms bli 3,2 miljoner ton, 46 % lägre än för 2017. (Källa: Jordbruksverket) 

Matpriset behöver höjas
Livsmedelspriset behöver höjas 5 % i genomsnitt bara för att kompensera för livsmedelsföretagens ökade kostnader. (Källa: Livsmedelsföretagen) 

Krisstöd
Första delen av krisstödet på 400 miljoner kr betalades ut 30 november 2018. Den andra delen av krisstödet på 760 miljoner kr är osäker i dagsläget, då den inte funnits med i övergångsregeringens budget.