Om du blir drabbad 

Det är inte dig eller din djurhållning det är fel på. Enligt aktivisterna ska all form av djurhållning stoppas oavsett hur bra den är. Det är lätt att känna skam och oro efter ett intrång och att då hålla tyst om det man drabbats av. Ge inte aktivisterna den vinsten. Lyft luren! Ring LRF och få stöd i hur du ska gå vidare. Dokumentera och polisanmäl alla former av trakasserier och intrång. Prata med anhöriga, vänner och grannar. Be dem ha lite extra uppsikt.  

Vad gör LRF Mälardalen? 

Vi ingår i ett nätverk som söker upp och stöttar företagare som drabbats av djurrättsaktivister. Vi tar fram checklistor att använda vid betessläpp och liknande, för att man ska veta hur man ska agera vid en eventuell påhälsning. Vi arbetar också mot beslutsfattare och myndigheter för att de ska förstå allvaret och ta krafttag mot de aktivister som återkommande utför brott mot företagare.  

Eleonore Marcusson, medarbetare 
eleonore.marcusson@lrf.se, 0171-41 76 33

Catharina Rudolphson, styrelseledamot
tinabjelkesta@gmail.com, 070-326 97 70

Checklista om aktivister kommer till gården 

 • Tydliggör vem som gör vad om ni upptäckter aktivister på gården, se till att det är klart vem som informerar aktivisterna om att de är på privat område, dokumenterar händelseförloppet, gör polisanmälan, hantera media om det blir aktuellt. 

 • Informera aktivisterna om att de är på privat område och att ni kommer tillkalla polis

 • Prata eller interagera INTE i övrigt med aktivisterna. Låt polis ta hand om det

 • Tillkalla polis och ring grannar och vänner och be dem sluta upp för TYST stöd

 • Dokumentera allt! Fota, filma, anteckna tid, antal personer, transport, klädsel och skor, vad som hänt, hot

 • Gör en polisanmälan

 • Fredliga demonstrationer som sker på allmän plats låter man vara. I Sverige får alla uttrycka sin åsikt så länge det inte stör ordningen

  Vid betessläpp eller annat publikt arrangemang 

 • Kontakta polis inför arrangemanget och förklara att andra gårdar blivit besökta av djurrättsaktivister.  

 • Utse en specifik plats att hänvisa aktivisterna till ifall de dyker upp.  

 • För beredskap och stöd, kontakta branschorganisation/LRF 

LRF Mälardalens omsorgsgrupp

Läs mer

Hat och hot