LRF:s och lantbrukarnas hjälpinsatser har fått välförtjänt beröm. Handlingskraften, initiativförmågan och lokalkännedomen samt tillgången till hjälpmedel uppskattas av myndigheter, organisationer och räddningstjänst. Även vår förmåga att förmedla korrekt och tydlig information har lovordats. En stor eloge till alla er som varit med och på olika sätt bidragit under sommarens hjälpinsatser!  

Var förberedd

Det fina arbetet till trots är vi övertygade om att det finns saker vi kan göra bättre för att underlätta under en mark- och skogsbrand. En del i detta förbättringsarbete är att LRF Mälardalen tillsammans med lantbrukare som själv bidragit med hjälpinsatser under släckningsarbetet, har tagit fram en checklista för beredskap vid brand. Checklistan ska fungera som ett stöd till framförallt lokalavdelningar. Förhoppningen är att den ska bidra till att underlätta inför, under och efter pågående brand. Om och när nästa större mark- eller skogsbrand uppstår i Mälardalen kommer LRF Mälardalen givetvis stå till förfogande och bidra med kompetens och hjälpinsatser. 

Eleonore Marcusson, medarbetare 
eleonore.marcusson@lrf.se, 0171-41 76 33

Fredrik Melin, styrelseledamot
fredrik-melin@hotmail.com
, 073-820 00 07

Checklista för beredskap vid brand 

1. Tänk och agera långsiktigt – släckningsarbete kan ta lång tid.
Det är viktigt att ni som hjälper till orkar i längden och får möjlighet till nödvändig vila och återhämtning. Utse därför minst en ersättare till varje funktion under punkt 2. 

Använd bygdens styrkor, t.ex. maskinring/maskinstation, erfarna djurtransportörer, personer med god lokal kännedom.  

2. Utse personer som utifrån egenskaper och erfarenheter passar för rollen för följande funktioner:   
Sitta i stab tillsammans berörda aktörer, t.ex. räddningstjänst, länsstyrelse, kommun och LRF regionalt samt föra information vidare till de samordnare som berörs. 

Samordnare för chaufförer och maskiner för hjälpinsats som rör släckningsarbetet. Samordnarens telefonnummer ges till ledningscentral/räddningstjänst på plats. 

Samordnare av transportörer och transporter för evakuering av djur. 

3. För logg över händelseförloppet och över de personer som hjälper till
Det underlättar vid överlämnande vid skiftbyte och vid utvärdering av händelsen. För er säkerhet är det också viktigt att veta vilka personer som hjälper till när, var och hur. 

4. Tydlighet i kommunikationen  
Till räddningstjänst och länsstyrelse: Vad kan ni i bidra med, i vilken omfattning, när och var? 

Till dem som hjälper till: Vad förväntas och vad gäller? Invänta order och återrapportera när uppdraget är slutfört.  

5. Invänta beställning/uppdrag från räddningstjänst
Åk aldrig ut på eget bevåg! Det försvårar arbetet för räddningstjänsten då de måste avdela resurser till att få överblick om vilka fler som är ute i skogen. Tänk på er säkerhet, släckningsarbete kan vara riskfyllt och livsfarligt.