Vargattackerna på Molstaberg blir principmål för LRF 

I maj bestämde LRF att hjälpa Molstaberg att överklaga länsstyrelsen i Stockholms beslut om att inte tillåta skyddsjakt på vargarna i Sjundareviret.   

– Fallet är ett av de värsta exemplen på hur rovdjursförekomst får plåga djurhållare i åratal utan att en länsstyrelse vidtar nödvändiga åtgärder. Situationen i trakten av Molstaberg är mycket långt från riksdagens uttalade vilja, säger LRF:s jakt- och viltexpert Anders Wetterin. 

Djurhållning ska inte påtagligt försvåras av rovdjursförekomst

Lagen kräver inte att lantbrukare måste stängsla ute statens rovdjur. Enligt ägofredslagen är endast lantbrukare skyldiga att stängsla inne sin tamboskap. Under samtliga vargattacker mot Molstaberg har det funnits fullgoda stängsel för att hålla inne fåren. I ett särskilt yttrande från Naturvårdsverket angående ”Skyddsjakt varg – regler och tillämpning” under rubriken ”Annan lämplig lösning” bedömer Naturvårdsverket att det inte finns någon möjlighet att kräva av en fårägare att sätta upp rovdjursavvisande stängsel samt att åtgärden är frivillig att genomföra. 

LRF anser att länsstyrelsen i Stockholm istället borde gjort sin bedömning utifrån riksdagens beslut om att rovdjurspolitiken ska innebära att tamdjurshållningen inte påtagligt försvåras av rovdjursförekomst och att socioekonomisk hänsyn ska tas i rovdjursförvaltningen. 

Carl Aschan, regionchef 
carl.aschan@lrf.se, 0171-41 76 32 

Åsa Sikberg, styrelseledamot 
gavastbogard@telia.com, 070-717 30 37

Fakta

  • LRF har överklagat Kammarrättens beslut och kompletterat målet med ett yrkande att förelägga Kammarrätten att begära ett förhandsavgörande från EU-domstol. 

  • Principmål i LRF: Klarlägganden av rättsläget i frågor som är av särskilt principiellt intresse för LRF:s medlemmar. 

  • Förvaltningsdomstolar: Avgör tvister mellan enskilda och myndigheter. Tre instanser, förvaltningsrätter, kammarrätter och Högsta förvaltningsdomstolen.  

Läs mer

Dagarna som skakade lamm-Sverige

LRF kräver skyndsamma åtgärder efter vargattackerna i Stockholms län

Molstaberg blir principmål