Den besvärliga situationen förde det goda med sig att jordbrukets villkor hamnade högst på agendan och näringen fick ett stort stöd från allmänheten, liksom från många kommuner och myndigheter. 

Opinionsfönstret är öppet och vi fortsätter smida medan järnet är varmt! 

Landsbygdsfrågorna ska finnas på agendan

Även i årets valrörelse har vi tagit plats. LRF på alla nivåer har träffat politiker och beslutsfattare och berättat att framtidens företagande finns på landsbygden. Mat, energi, drivmedel, material och tjänster. Företagen i det gröna näringslivet skapar hållbar tillväxt på riktigt och jobb i hela landet. Enträget arbetar vi för att landsbygds- och företagarfrågor ska finnas på partiernas agenda i alla kommuner, politikerna ska veta hur de ska agera för att underlätta tillväxt genom ökade möjligheter att anställa, producera mer mat och förnybar råvara. 

Sofia Weimarck, medarbetare
sofia.weimarck@lrf.se
, 0171-41 76 34

Tomas Olsson, styrelseledamot
tomas@norrbylamm.se070-687 08 61

Läs mer

LRF:s arbete under valet 2018

Mer om politik och påverkan