På Bonden i skolan får lärare, elever, studie- och yrkesvägledare och även inbjudna politiker uppleva vårt jord- och skogsbruk. Det innehållsrika programmet tar cirka tre timmar och bjuder på en vandring utomhus på ett tiotal bemannande stationer där man får träffa bönder och gårdens djur.  

Vi har stort stöd av våra medarrangörer, bland andra Arla, Lantmännen, Köttproducenterna, Svenska jägarförbundet och Jägarnas riksförbund, Skogen i skolan/Skogsstyrelsen, Svensk potatis samt lokala biodlare och fårproducenter. 

Ett led i livsmedelsstrategin

Bonden i skolan är ett viktigt led i de regionala livsmedelsstrategierna. Vi vill lära ut hur det hållbara svenska lantbruket fungerar och öka den gröna näringens attraktionskraft. Målet är att få fler att köpa svenskt och vilja jobba inom det gröna näringslivet. I Uppsala har vi inom ramen för livsmedelsstrategin, beviljats projektmedel för att utveckla konceptet, inför nästa år hoppas vi få finansiering även i de andra länen. 

Efterfrågan är stor och vi kan inte ta emot alla som anmäler sig. I vår region bor cirka trettio procent av Sveriges befolkning och därmed trettio procent av rikets grundskoleelever och lärarkår, så trycket är hårt.

Helena Isakson, medarbetare 
helena.isakson@lrf.se, 0171-41 76 45

Katarina Eningsjö, styrelseledamot
katarina@rotbrunna.se, 070-296 54 10

Läs mer

Lärorikt och upplevelsefyllt för elever på gårdsbesök

Bonden i skolan