LRF Mälardalens medlemmar får landet att växa. Det är medlemmarna som har möjlighet att stå för lösningarna för flera av de globala utmaningar som vi står inför inom hållbarhet och klimat. Det gröna näringslivet har en unik nyckelroll idag, och imorgon! ​ 

Att stärka framtidstron kommer att kräva hårt arbete och det kommer kräva att vi arbetar tillsammans. Det handlar om att lyckas inom vårt opinions- och påverkansarbete, att se verklighet av livsmedels- och skogsstrategierna, att myndigheternas utövning är god, att vi finns där för våra medlemmar i regionen.   

Våra tre fokusområden är: 

  1. Att skapa opinion för det gröna näringslivet är en del av lösningen för ett hållbart samhälleVi behöver stärka det gröna näringslivet som en del av lösningen för ett hållbart samhälle, från livsmedelsproduktion till skogsbruk. 
     
  2. Stärka påverkansarbetet för god myndighetsutövningVi kommer därför arbeta med, att myndigheter på alla nivåer, utvecklar en myndighetsutövning med gott bemötande, god service och som är kompetent, rättssäker och effektiv. 

  3. Rekrytera fler medlemmar för att uppnå merDet är en styrka i att vara många. Genom att bli ännu fler företagarmedlemmar i LRF kommer vi att kunna påverka och åstadkomma mer för det gröna näringslivet. ​ 

2020 ska bli året då vi tar stora kliv för att förverkliga vår vision, med stärkt framtidstro får vi landet att växa! 

Carl Aschan, regionchef
carl.aschan@lrf.se