Det senaste året har LRF Mälardalen, ofta i samverkan med närmaste lokalavdelning, kommungrupp eller tjänstemän från LRF Riks och/eller Mellanskog, genomfört följande dialogmöten:  

  • IP-Only: Om projekttider, utförarkvalitet, och utbetalning av markintrångsersättning 

  • Vattenfall: Om stormen Alfrida och behovet av att se över utförarkvalitet av reparationsarbeten 
  • Trafikverket region Öst: Om behovet att se över användning av vajer- och balkräcken 

  • Skogsstyrelsen, länsstyrelsen i Västmanland, riksdagspolitiker: Sverige behöver växla från en fossilbaserad till en mer klimatvänlig bioekonomi – men hur ska det gå till? 

  • Energimarknadsinspektionen: Om nyttan för jord- och skogsbruk med markförlagda elledningar 

Håkan Lindström, verksamhetsutvecklare
hakan.lindstrom@lrf.se 

Andreas Eknöland (i grön keps), Kung Karls LRF, berättar vid ett dialogmöte med Energimarknadsinspektionen varför kraftledningar bör markförläggas för att åkermark och skog inte ska få nedsatt produktion.