Vi kan ersätta produkter producerade från fossila källor och vi binder kol i grödor, träd och inte minst i marken. Detta gör vi varje dag inom våra företag, vad kan vara mer hållbart än det?  

LRF Mälardalens motion till riksförbundsstämman om att få betalt för ökad kolinlagring i vår mark fick inte gehör, men frågan är högst aktuell och vi kommer fortsätta att arbeta för att det gröna näringslivet ska få betalt för de nyttor vi producerar. 

I november 2019 antog LRF Mälardalen hållbarhetslöften tillsammans med 30 andra samhällsaktörer i Uppsala län. Vårt åtagande är att arbeta för ökad produktion av livsmedel och energi för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Flera av länets kommuner gjorde åtaganden att köpa mer närproducerade livsmedel och vi upplever att det finns en ökande förståelse för nyttorna våra företag bidrar med. 

Vi har också ett arbete att göra för att ställa om våra företag till förnybar energi. För detta krävs dock rimliga villkor och tillgång på fungerande bränslen. Därför har LRF Mälardalens fokus legat på vad lantbruksföretag kan genomföra själva med dagens marknadsmässiga villkor.  

LRF Mälardalens aktiviteter om hållbarhet och bioenergi under 2019 

  • Träff om biodrivmedel, ny trakorteknik, biobränsle och effektivitet i spannmålstorkar i Uppsala. Genomfördes i samverkan med Energikontoret i Mälardalen. 

  • Inspirationsträff om investeringar i biogasanläggningar i samverkan med Biototal och Biogas Öst. 

  • En stor solelsturne genomfördes på tio orter under hösten om bland annat teknik, finansiering och skatterelaterade frågor. Genomfördes i samverkan med Framtidens solel, Energikontoret i Mälardalen och Länsstyrelsen i Västmanland. Läs mer på www.framtidenssolel.se 

Jon Wessling, verksamhetsutvecklare
jon.wessling@lrf.se

Per Watz, kycklingproducent , berättar om sin solelsanläggning vid ett studiebesök på gården i Kvicksund