I LRF Mälardalen var det många kommungrupper som ordnade olika slags träffar för att berätta om hur det svenska jord- och skogsbruket kan bidra med en stor del av lösningen på utmaningarna inför omställningen till ett hållbart samhälle. Kommunala politiker och tjänstemän har på olika sätt fått höra om: 

  • Varför svenska livsmedel är ett hållbart val
  • Varför det är viktigt att inte bygga på jordbruksmark
  • Vilken roll skogen har i en hållbar framtid
  • Varför lönsamheten i jordbruket är viktig för den biologiska mångfalden
  • Varför Sverige behöver producera mer livsmedel

För oss som lever i och av naturens kretslopp och är beroende av väder och fotosyntesen i våra företag, handlar klimat- och hållbarhetsarbete om vad vi kan lämna vidare till kommande generationer. Det är ju det vi jobbar med varje dag. 

Regionförbundsstyrelsen har också träffat riksdagsledamöter som fick göra LRFs hållbarhetsquiz och utifrån det samtala om lönsamhet, byråkrati, tillväxt och fler arbeten. 

Läs mer om vecka 47 i hela landet här

Sofia Weimarck, kommunikatör
sofia.weimarck@lrf.se