Utbildningarna är kostnadsfria och finansieras av EU och staten genom landsbygdsprogrammet i samarbete med länsstyrelserna som ett led i de regionala livsmedelsstrategierna. Syftet är att öka kompetensen och stärka konkurrenskraften hos jordbruksanknutna verksamheter som förädlar råvaror, både nyföretagare och etablerade.  

Våra affärsutbildningar har blivit uppmärksammade och under året har vi varit inbjudna till EU och Bryssel, både till EU:s lantbruksorganisation Copa-Cogeca och Europeiska landsbygdsnätverket, ENRD, för att presentera upplägg och resultat. 

Nästa år genomför vi affärsutbildningar i alla våra tre län. Kontakta Helena Isakson, se nedan, om du är intresserad och vill veta mer! 

I år startade också projektet ”Mer mat- fler jobb” som riktar sig till jordbruk, trädgårds- och livsmedelsföretag. En unik chans för företag som vill växa och producera mer mat. Här erbjuds företagsanalys, kompetensutveckling inklusive ledarutbildning och hjälp med rekrytering. Projektet pågår till 2021 och drivs av LRF Riks och Arbetsförmedlingen med flera.  

Vi har ett fortsatt samarbete med Ica för att öka försäljningen av lokala och regionala produkter för att bidra till en hållbar utveckling i regionen. I våras hade vi en mässa tillsammans med Ica, ”Nära affärer”, där livsmedelsproducenter kunde presentera sina produkter och knyta kontakter. 

I vår planerar vi informationsträffar kring Reko-ringar. Konceptet har hjälpt tusentals konsumenter och småskaliga producenter att hitta varandra för handel utan mellanhänder. 

Helena Isakson, verksamhetsutvecklare
helena.isakson@lrf.se 

Det här ingår i affärsutbildningen

  • Åtta halvdagar i affärsutveckling  
  • Stöd att sätta mål och ta fram en affärsplan   
  • Feedback på sin affärsidé   
  • Ett inspirerande nätverk   
  • Mentor från Almi (frivilligt)

Information om vårens affärsutbildningar här

 

Mer företagsutveckling

LRF Företagarakademi 
Digitala utbildningar som du kan se och lyssna på när det passar dig, 

Jordmån 
Generatorn som ger kraft till företagare som vill skapa och utveckla affärer i det gröna näringslivet. 

Mer mat - fler jobb 
För företagare inom jordbruk, trädgård och livsmedel som vill nå nästa nivå. Du blir boostad med företagsanalys, mer kunskap och matchning av ny personal – så att du kan utvecklas, växa och producera mer mat.