LRF Mälardalen har under året fått till regionala livsmedelsstrategier och delvis handlingsplaner. Arbetet med skogsprogrammen är igång i alla län. Kontakter med våra tre länsstyrelser och regioner är många. Till detta två trafikverk och två skogsstyrelser. Vi i regionförbundsstyrelsen tycker oss se flera positiva förändringar på myndighetsnivå, men det är inte förrän ni medlemmar märker skillnad som någon verklig förbättring skett. Vilket ni förstås gärna får berätta så vi kan föra det vidare. Vi har märkt att myndigheterna ofta saknar återkoppling, varför de inte riktigt vet om de gjort något bra.  

Inför 2020 kommer mycket handla om hållbarhet på alla plan. Ni kan vara säkra på att LRF Mälardalen kommer elda på med att jord- och skogsbruket bör öka sin positiva miljöpåverkan. Ingen annan aktör kan slå oss på fingrarna, för det är bara vi som arbetar med fotosyntesen! 

Per Pettersson, ordförande
hejsta@tyfon.com, 073-929 26 46