I våra verksamheter får väl året i sin helhet betraktas som ganska bra. Men undantag finns. Kött- och grönsaksproducenter som profilerat sig mot restauranger har haft det besvärligt, granbarkborren  har ställt till det väldigt och vad värre är tycks massaveden dyka, fast många väntar med att gallra åtminstone gran tills granbarkborren förhoppningsvis klingar av. Ett trendbrott?

Till de glädjande nyheterna är förstås spannmålsskörden som varit klart över det normala i Mälardalen, liksom alla handelsträdgårdar som sålt rekord och ganska höga och stabila priser på kött och mjölk. Det är tydligt att gemene man faktiskt väljer svenskt när de ska handla råvara själva. Vidare att jordbruket faktiskt levererat genom hela pandemin, att industrin och handeln gjort detsamma, det är alldeles strålande.

Inför 2021 kommer äganderätts- och strandskyddsutredningen spela stor roll. Frågan är om regeringen och januariavtalet klarar att hålla ihop efter utredningshaveriet. Jag är tveksam. Vi kommer högst sannolikt också behöva er allas hjälp med sista cykeln i vattendirektivet. Det ser inte lika besvärligt ut som sist, men det blir en utmaning ned på vattendragsnivå ändå. Läs mer här.

God Jul och väl mött, digitalt eller fysiskt 2021.

Per Pettersson, ordförande
hejsta@tyfon.com