Elisabeth Hidén, ordförande för LRF Ungdomen Riks, och Cassandra Bjelkelöv, ledamot i Ungdomens riksstyrelse, pratade om generationsskifte, attraktionskraft och kompetens- och kapitalförsörjning och många andra viktiga frågor med ministern, som själv initierade en fortsatt dialog med LRF Ungdomen genom kontinuerliga möten.

– Det är värdefullt för mig att veta vad LRF Ungdomen tycker, sa landsbygdsministern.

Samtalet handlade till stor del om lantbrukets hållbarhet.
– Vi är den enda branschen som kan binda kol i våra skogar och jordar. Allt man gör ger visserligen ett avtryck, men livsmedelsproduktionen är grundläggande viktig för alla, det är ett nödvändigt utsläpp. Vi kan göra produktionen ännu bättre och där kan ni ge oss verktygen, sa Elisabeth Hidén.

– All produktion gör klimatavtryck, det som skiljer lantbruket från annan produktion är att det också sitter på lösningen i klimatfrågan, instämde landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Andreas Eriksson berättade bland annat om alla frivilliginsatser och investeringar i ny teknik som han och många lantbrukare gör för att minska sin miljöpåverkan.

På frågan om vad landsbygdsministern tar med sig från gårdsbesöket svarade hon:
– Engagemanget och framtidstron hos de unga bönderna.

Vad vill du hälsa LRFs medlemmar?
– Vi har ett gemensamt ansvar och beting att lyfta bilden av svenskt lantbruk. Det är coolt att jobba i lantbruket, det handlar om klimat, miljö och hälsa. Och vi ska hjälpas åt att få folk att köpa svenskt, vi gör det här tillsammans.

Efter besöket var ungdomarna nöjda.
– Vi är glada över att hon vill ha en fortsatt dialog, då kan vi komma ner på detaljnivå i olika frågor.
– Det finns ett signalvärde i att LRF Ungdomen får träffa den viktigaste ministern. Det är bra för våra medlemmar att veta att man lyssnar på oss, sa Elisabeth och Cassandra.

Även Mälardalens vice ordförande Catharina Rudolphson tycker att det var ett positivt besök.
– Ministern var lyhörd för LRF Ungdomens inspel och ville också ha dem som bollplank i fortsatta samtal, det är väldigt positivt.

Sofia Weimarck, kommunikatör
sofia.weimarck@lrf.se