LRF Mälardalens omsorgsgrupp fungerar i första hand som ett stöd för att stötta lantbrukare som råkat ut för tillfällig kris där djur och människors hälsa är eller riskerar att bli lidande. Självklart sker kontakten med omsorgsgruppen i förtroende. Vem lantbrukaren är och vad stödet består i hanteras varsamt och i dialog med den berörda.  

Det är alltid den enskilde lantbrukaren som gör val och tar beslut. Ibland kan det dock vara skönt att få lyfta tankar och valmöjligheter med någon innan man själv tar det avgörande steget. Det kan ju faktiskt röra sig om val och beslut som förändrar ens hela framtid: utveckla, satsa på en ny produktionsinriktning eller avveckla för att satsa på sina innersta drömmar.  

Det är glädjande att kunna meddela att under året har inga ärenden kunnat knytas till den pågående pandemin. Vi vill ändå passa på att uppmana dig att se över din beredskap och dina rutiner – ifall du skulle bli sjuk eller råka ut för ett olycksfall. Du kan då känna dig mer lugn och trygg med att personer i din närhet kan sköta din verksamhet och dina djur. 

Kontakt

Ta hand om dig och välkommen att höra av dig om du eller någon du känner behöver stöd:  

Per Pettersson, ansvarig i regionstyrelsen för omsorgsgruppen:
073-929 26 46
 

Eleonore Marcusson, ansvarig tjänsteman för omsorgsgruppen:
010-184 42 35. SMS eller akuta ärenden: 076-145 45 35
 

Eleonore Marcusson, verksamhetsutvecklare
eleonore.marcusson@lrf.se

Per Pettersson, ordförande
hejsta@tyfon.se

Exempel på tillfällen där omsorgsgruppen kan vara stöd och hjälp för lantbrukaren:

  • Vid olyckshändelse, brand, akut sjukdom eller dödsfall. 
  • Vid epizootier och zoonoser i djurbesättningen 
  • Företagare eller näringsgrenar som drabbas av djurrättsaktivister. 
  • När kontrollmyndigheten signalerar att det är på väg att gå över styr. 
  • Företagare som ber om stöd för att tolka en kontrollrapport, prioritera åtgärder och åtgärda brister. 
  • Företagare som ber om hjälp med avveckling av djurhållningen, men som inte orkar ta tag i detta själva. 
  • När räddningstjänst, polis eller myndighet efterfrågar vår kompetens. 

LRFs omsorgsgrupp ska inte 

  • ta över den enskildes ansvar 
  • ta över myndigheternas roll 
  • skydda upprepad vanvård 

Läs mer om LRF Mälardalens omsorgsgrupp här

Per Pettersson och Eleonore Marcusson ansvarar för LRF Mälardalens omsorgsgrupp.