Det kunde vi inte, och vi kunde inte ställa in stämman, men vi kunde ställa om! En månad senare än planerat genomförde vi vår första digitala regionstämma någonsin. Oron fanns att det kommer inte komma några fullmäktige. Men det gjorde det och vi var cirka 140 personer med på stämman inklusive Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin. Vi valde styrelse och vi behandlade tretton motioner och alla de övriga frågor som hör regionstämman till. 

Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin var med på videolänk på regionförbundsstämman.

Sedan dess har vi alla fått ställa om till digitala möten av olika slag och vi har hållit webbinarier, utbildningar, kommungruppsträffar och medlemsfika via videomöten.

Efter sommaren kom nästa utmaning, hur ska vi kunna ha årsmöten i lokalavdelningar och LRF Ungdomen i under hösten? Återigen fick vi ställa om och ställa in oss på att det får bli digitala årsmöten i år. Vi ordnade  tre utbildningstillfällen i att hålla digitala årsmöten och nu har hälften av alla årsmöten hållits digitalt. Det är imponerande att det gått så bra att ställa om.

Även årsmötet för LRF Ungdomen i Uppsala län hölls digitalt i år.

Ett stort tack till er alla som tagit sig an det digitala mötet under året! De digitala mötena är här för att stanna, de är bra komplement. Men det bästa mötet är trots allt det fysiska. 

Åsa wärlinder, verksamhetsutvecklare
asa.warlinder@lrf.se

Jenny Höglund, ansvarig styrelseledamot för medlems- och organisationsfrågor
jennyhoglund81@gmail.com

Kom ihåg!

Har vi rätt e-post och mobilnummer till dig och dina familjemedlemmar? Har du ändrat din näringsverksamhet?
Kontrollera och ändra uppgifterna här

Har du någon i din familj som inte är medlem LRF eller känner du någon annan som borde bli medlem, kanske en granne eller anställd?
Här kan man bli medlem

Här kan du tipsa om någon som kanske är intresserad, så ringer LRF upp och berättar och frågar om medlemskap.

LRF Mälardalens medlemmar  1 december 2020 

Antal: 14  314 

Företagsmedlemmar (brukar jord och/eller skog): 80 % (11 522 ) 
Personmedlemmar: 20 % (2 792 ) 

Kvinnor: 41 procent (5  847)  
Män: 59 procent  (8 412) 

Antal lokalavdelningar: 101
Störst är Stockholms LRF med 951 medlemmar, som också är Sveriges största LRF-avdelning.
Minst, och näst minst i landet, är Möja LRF i Stockholms skärgård med 14 medlemmar.