LRFs ståndpunkt är att rådande foderresurs alltid måste vara utgångspunkten och den begränsade faktorn för vilken täthet av vilt ett område kan bära. Skadenivåerna i jord- och skogsbruket är indikatorer på hur väl den tillgängliga foderresursen räcker för områdets viltstammar. Om de årliga färska skadorna överstiger 5 procent finns det för mycket vilt i förhållande till foder.

Minskade viltskador är ett av LRFs prioriterade mål framöver. Dock skjuter inte LRF något vilt, vårt uppdrag är att ge dig markägare eller förtroendevald inom viltförvaltning stöd och verktyg för ditt arbete samt att göra politiker, myndigheter och andra intressenter uppmärksamma på problematiken med förslag till åtgärder. 

Under året har LRF Mälardalen deltagit i arbetet med att föreslå markägare till älgförvaltningsgrupperna för perioden 2021-2023. I arbetet har LRFs kommungrupper, lokalavdelningar och enskilda medlemmar haft möjlighet att delta. Älgförvaltningsgrupperna har ett viktigt uppdrag att styra förvaltningen så att skadorna minskar. Förenklat består uppdraget i att styra avskjutningen av älgstammen utifrån rådande fodertillgång och skadenivåer. 

Du som markägare kan ha större möjlighet att påverka din situation än vad du kanske tror. Om du upplåter din jakt, har du då sett över ditt avtal? För att parterna ska vara trygga i vad som överenskommits måste dessa vara skriftliga. För att du ska vara trygg med vem som företräder din fastighet i jaktliga sammanhang eller vem som får utöva skyddsjakt måste detta villkoras i avtalet. Som stöd för dig i detta har LRF tagit fram en avtalsmall, använd gärna den! Tar du möjligheten att föra fram dina synpunkter och visa viltskadornas omfattning i jaktliga sammanhang? Om inte, vad hindrar dig?  

Så är viltet egentligen en fråga för LRF? Ja, självklart är frågor som rör viltförvaltning viktiga för LRF, men kanske särskilt viktig för dig som verksam jord- och skogsbrukare! 

Eleonore Marcusson, verksamhetsutvecklare
eleonore.marcusson@lrf.se

Åsa Sikberg, ansvarig styrelseledamot för jakt och vilt
gavastbogard@telia.com

Läs mer

Läs mer om LRFs arbete med jakt- och viltfrågor
Via länken hittar du också verktyg och utbildningar

Fakta på bordet
När jaktbesluten tas behövs fakta på bordet. Med många små steg över hela landet och argument byggda på fakta vill vi underlätta dialogen mellan markägare och jägare på lokal nivå, med syfte att minska viltskadorna.
Läs mer här

Så upplåter du din mark för jakt
Här finns information och en mall för jaktavtal.