Under året har LRFs kommungrupp i Heby i samverkan med LRF Mälardalen bjudit in djurhållare och länsstyrelsen till ett möte för att få kunskap, information och möjlighet att ställa frågor med anledning av vargreviret i området. 

Vi har även stöttat enskilda medlemmar som haft angrepp, bland annat med råd inför ansökan om ersättning. Vi fortsätter att erbjuda det här stödet för er och givetvis kommer vi även fortsätta att påminna länsstyrelserna om vilka förvaltningsåtgärder de har att tillgå och vad som anges i rovdjursproposition och riksdagsbeslut. 

I januari 2021 är det licensjakt på varg. För våra län innebär det att ett revir om sex vargar får skjutas i Västmanland. För LRF är det är viktigt att rovdjur hanteras som övrigt vilt, det vill säga förvaltas genom jakt. För oss är det dock extra viktigt att skyddsjakten fungerar eftersom det är av största vikt att skadegörande individer eller revir tas bort.  

Det du som enskild kan göra är att dokumentera och rapportera varje spår, observation och incident orsakad eller misstänkt orsakad av stora rovdjur till länsstyrelsen. Det innebär att du bidrar till bättre underlag inför till exempel beslut om skydds- eller licensjakt.  

Rapportera rovdjursobservationer till Skandobs här

Eleonore Marcusson, verksamhetsutvecklare
eleonore.marcusson@lrf.se

Åsa Sikberg, ansvarig styrelseledamot för jakt och vilt
gavastbogard@telia.com

Läs mer

Här kan du läsa LRFs rovdjurspolicy