Vinterträd och rött uthus

LRF Mälardalen 2021

Påverkansarbete och opinionsbildning är på olika sätt och inom olika områden en stor del av LRF Mälardalens verksamhet, men också företagsutveckling och äganderätt är stora frågor. Bland mycket annat! Förtroendevalda och medarbetare i LRF Mälardalen jobbar året runt med medlemsnyttan i fokus. Här gör vi några nedslag i årets verksamhet och blickar också framåt mot 2022.