Båda mötena hade en inledande inramning av LRF Mälardalens ordförande Per Pettersson om vikten av och fördelarna med ökad svensk livsmedels- och skogsproduktion, som knöt an till en diskussion om de politiska CAP-förutsättningarna.

Vid första mötet avhandlades sedan minerallag och vattenlagstiftning och de konsekvenser de fått för jord- och skogsbruk. Där deltog Åsa Conraaeds (M), Åsa Eriksson (S) och David Perez (SD) från riksdagen samt Åsa Hill, Jon Wessling, Mona Holmsten och Per Pettersson från LRF.

Terrängkörning och viltskador 

Det andra mötet berörde terrängkörningslagen, eller snarare allmänhetens brist att följa den, samt ökade produktionsmöjligheter i jord- och skogsbruk förutsatt att viltskadorna minskar. På det mötet deltog Alexandra Anstrell och Åsa Coenraads från Moderaterna, Staffan Eklöf och David Perez för Sverigedemokraterna samt Björn Galant, Anders Wetterin och Per Petterson från LRF.

Sammanfattningsvis uppstod en god dialog vid båda mötena där samtliga deltagare blev inbjudna på gårdsbesök under sommaren och hösten.

Håkan Lindström
hakan.lindstrom@lrf.se