Under året har LRF Mälardalen och de sju regionala hållbarhetsambassadörerna träffat konsumenter i alla åldrar runt om i Mälardalen och vi kan nu konstatera att vi tillsammans uppnått våra regionala mål där vi skulle nå 7 250 konsumenter innan årets slut 2021, vilket vi med råge har passerat då vi nått hela 12 442 personer!

Samtalen har varit både fysiska och digitala och handlat om hur viktigt det är att göra medvetna val i vardagen och att förstå och stötta de gröna näringarna för maten, klimatet och miljön. Samtidigt har ambassadörerna också lyssnat på vilka tankar och funderingar konsumenterna har om hållbarhet. Tanken med kampanjen har varit att väcka känslor, förklara och bjuda in till dialog.

Alla kan relatera till mat

– Människor tycker det är roligt och intressant att få lära sig mer om både hållbarhet och de gröna näringarna. Att vi har mat på bordet är ju något som berör alla och som alla kan relatera till, säger Lovisa Grandin, en av LRF Mälardalens hållbarhetsambassadörer.

Även om kampanjen nu avslutas och vi uppnått de regionala målen kommer vi att fortsätta vårt arbete med att nå konsumenter även under 2022 för att så många som möjligt ska öka sin kompetens och kunna göra medvetna val i sin vardag!

Anna Lindgren
anna.lindgren@lrf.se

LRF-maskotar spred glädje och väckte uppmärksamhet hos löpare och publik under årets upplaga av Lidingöloppet, där även  hållbarhetsambassadörerna fanns på plats för att prata hållbarhet.
FOTO: Lovisa Grandin

Filmer

Här kan du se korta filmer med hållbarhetsambassadörna Karin Broström respektive Cassandra Telldahl Bjelkelöv

Läs mer

Om hållbarhet och LRFs arbete med hållbarhetsmålen för de gröna näringarna