Omsorgsgruppens uppgift
Gruppen arbetar för att djur och människor inte ska hamna i krissituationer. Har det ändå uppstått en besvärlig situation finns det handlingskraft som gör att insatser snabbt kan sättas in. Genom stöd och rådgivning, samt i vissa fall direkta arbetsinsatser, verkar gruppen tillsammans med den drabbade för en ljusare framtid.

Omsorgsgruppens medlemmar
Arbetet utförs av engagerade och erfarna människor med förmåga att lyssna och agera. Sammansättningen gör att i stort sett hela branschen finns representerad vilket är en stor tillgång då nätverk och kontakter är avgörande för en snabb insats.

Resurser
Omsorgsgruppen kan bistå med hjälp till hjälp. Till gruppen finns ett antal erfarna och professionella personer inom olika yrkesområden kopplade. Bland annat samtalshjälp, ekonomisk utredning, rådgivare, veterinärer, jurister eller andra aktörer inom näringen. Arbetskraft för praktiska göromål kan även i vissa fall engageras. 

Kontakt
Välkommen att kontakta gruppen om du själv behöver ha någon att prata med eller om du tror att någon annan behöver gruppens hjälp.

Utöver kontaktpersonerna nedan består omsorgsgruppen av ett flertal lantbrukare som stöttar vid behov. Kontakten med omsorgsgruppen kan ske i förtrolighet.

Eleonore Marcusson, ansvarig tjänsteman i Mälardalen
010-184 42 35, eleonore.marcusson@lrf.se 

Per Pettersson, ordförande LRF Mälardalen
073-929 26 46, hejsta@tyfon.com

Vid akuta omsorgsärenden, ring 076-145 45 35

Per Pettersson, ordförande LRF Mälardalen
Eleonore Marcusson, ansvarig tjänsteman i Mälardalen