Omsorgsgruppens uppgift
Gruppen arbetar för att djur och människor inte ska hamna i krissituationer. Har det ändå uppstått en besvärlig situation finns det handlingskraft som gör att insatser snabbt kan sättas in. Genom stöd och rådgivning, samt i vissa fall direkta arbetsinsatser, verkar gruppen tillsammans med den drabbade för en ljusare framtid.

Omsorgsgruppens medlemmar
Arbetet utförs av engagerade och erfarna människor med förmåga att lyssna och agera. I många fall genom en lokal bondekollega som du som behövande lantbrukare har förtroende för. Sammansättningen gör att i stort sett hela branschen finns representerad vilket är en stor tillgång då nätverk och kontakter är avgörande för en snabb insats.

Resurser
Omsorgsgruppen kan bistå med hjälp till hjälp. Omsorgsgruppen har ett stort kontaktnät till ett antal erfarna och professionella personer inom olika yrkesområden. Bland annat rådgivare, veterinärer, jurister eller andra aktörer inom näringen. 

Professionellt samtalsstöd
ibland kan det behövas professionellt samtalsstöd för att bearbeta allvarliga händelser eller livssituationer. Omsorgsgruppen kan hjälpa till med att hänvisa till professionella aktörer. Genom hemförsäkring eller andra försäkringar finns ofta möjlighet till samtalsstöd som kan vara bra att kolla upp.

Kontakt
Välkommen att kontakta gruppen om du själv behöver ha någon att prata med eller om du tror att någon annan behöver gruppens hjälp.

Utöver kontaktpersonerna nedan sker den nära omsorgen till den enskilde lantbrukaren i många fall genom stöd från lokalavdelningen. Kontakten med omsorgsgruppen kan ske i förtrolighet.

Eleonore Marcusson, ansvarig tjänsteman i Mälardalen
010-184 42 35, eleonore.marcusson@lrf.se, eller SMS till 076-145 45 35

Per Pettersson, ordförande LRF Mälardalen
073-929 26 46, per.pettersson@lrf.se