Kunskap som stöttar dig som företagare

Anmälningslänkar längre ner på sidan

LRF Mälardalen erbjuder i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan möjligheter att få information och bredare insikter inom områden som har betydelse för det gröna näringslivet och det egna företagandet. Formen för detta kommer till övervägande del att bli studiecirklar som visat sig vara ett oöverträffat sätt att på kort tid ta till sig information och kunskap.

Studiecirklarnas olika teman har ett brett allmänintresse och ligger i tiden för våra medlemmar. De har också anknytning till förutsättningarna för att driva företagande på kort och lång sikt.

Alla cirklar är kostnadsfria och ges på flera ställen i regionen, se orterna under "Anmälan" nedan.

Skog och klövvilt, januari - juni 2018
I dagsläget behöver vi som markägare engagera oss mer i vilt- och jaktfrågor för att vända trenden med ökande skador på jordbruksgrödor och ungskog. 

Datumen fastställs senare och meddelas av respektive kursledare.

Träff 1, januari
Förväntningar på kursen, pedagogik för diskussion av viltförvaltning, kursmaterial
Läs mer: www.skogochklovvilt.se

Träff 2, februari
Diskussion och dialog kring kursmaterialet efter egen inläsning
Läs mer: www.skogochklovvilt.se

Träff 3, februari 
Seminarium om hur klövviltsförvaltningen fungerat hittills

Träff 4, mars                    
Mål och strategier för förvaltning. Dialog kring hur man når skogsbrukets mål med jakt och klövvilt.

Träff 5, mars               
Exkursion betesskador av älg, vilthägn, kronviltsskador

Träff 6,  juli                    
Under Brunnby lantbrukardagar genomförs exkursioner av vilthägn, kronviltsskador, vildsvinsfällor

Kontakt
Håkan Lindström, hakan.lindstrom@lrf.se, 0171-41 76 37

ANMÄLAN studiecirkel skog och klövvilt

Anmälan senast 31 december via länkarna nedan:

Stockholms län

Norrtälje

Nykvarn

Uppsala län

Uppsala

Österbybruk

Järlåsa/Skogstibble


Västmanlands län

Arboga/Kungsör

Köping

Västerfärnebo

Västerås

Sala

 

Kommande cirklar

Förtroendevald inom LRF, mars-juni 2018
Kontakt: Åsa Wärlinder, asa.warlinder@lrf.se, 0171-41 76 44

Markavvattning, hösten 2018
Underhåll av täckdiken och öppna diken är eftersatt på många håll med mer eller mindre synlig skördenedsättning som följd. Grundförbättrande markavvattningsåtgärder hör ihop med lönsamheten i växtodlingen, men samtidigt är många markägare osäkra på vilka regler som gäller för underhåll av öppna diken. Ett dike är en vattenanläggning som ger ägarna både rättigheter och skyldigheter att underhålla. Många av landets cirka 50 000 dikningsföretag har inte längre fungerande styrelser eller en aktuell kostnadsfördelningslängd.

Vi erbjuder en studiecirkel om markavvattningsföretag och underhåll av diken. Studiecirkeln består av två delar:

1. Aktivera ert markavvattningsföretag i fem steg, hela vägen från att hitta handlingarna till att genomföra en stämma och bilda en styrelse.
2. Underhåll av diken enligt reglerna, kostnadseffektivt och med miljöhänsyn.

Cirklarna är under utveckling och kommer att testas under februari och mars 2018. Ta kontakt med Jon Wessling om du vill börja redan i februari och delta i utvecklingen av dessa studiecirklar.

Kontakt: Jon Wessling, jon.wessling@lrf.se, 0171-41 76 41

Indirekt och direkt påverkansarbete, våren 2019
Kontakt: Håkan Lindström, hakan.lindstrom@lrf.se, 0171-41 76 37

Framtidens skogsbrukare, våren 2019
Kontakt: Håkan Lindström, hakan.lindstrom@lrf.se, 0171-41 76 37

Framtidens bonde, hösten 2019
Kontakt: Jon Wessling, jon.wessling@lrf.se, 0171-41 76 4

Gården byter ägare, hösten 2019
Kontakt: Daniel Hedenbro, daniel.hedenbro@lrf.se, 0171-41 76 31