Vilka frågor är aktuella

Oron för att tvingas riva ut vandringshinder, det vill säga dammar, är stor på många håll. Vi har nästan 600 dammar i länet och flertalet har inte korrekta tillstånd enligt modern lagstiftning. Här är det mycket besvärligt när gamla tillstånd inte får automatisk övergång till nyare lagstiftning.

Utfodring av vilt är också en fråga som skapar stora problem och osämja i bygderna. Vi jobbar för att begreppet ”viltvård” ska få en renässans, det vill säga stödutfodring vid svåra väderförhållanden men inte med rotfrukter eller sockerbetor. Vildsvin och hjort ställer till stora skador lokalt, och de ökar ständigt i antal – trots jakt. Något måste hända!

Vad gör LRF Örebro för att stärka näringen i regionen

Vi försöker att vara på plats i alla sammanhang där vi behöver finnas och synas. Framför allt har vi format vår egen syn på vad en regional livsmedelsstrategi bör innehålla.

Ambitionen att tillskapa ett Grönt Kluster i Örebroområdet börjar också ta form. Under hösten har samtalen blivit konkreta och allt från våra egna och närstående organisationer till Regionen, Länsstyrelsen, Universitetet och Alfred Nobel Science Park är aktiva och vill bidra till detta. Klart intressant!

Lyckade exempel

2016 har inneburit ett genomslag i det tysta. Fler och fler vill som en självklarhet handla svenska livsmedel och gärna närproducerade. På den politiska arenan har genomslaget kommit genom en medvetenhet om det Gröna Näringslivets betydelse i regionen. Det pratas om säkerheten vid en avspärrning och hur värdefullt det är med matproduktion inom närområdet. Det är en märkbar kursändring och där är jag säker på att LRF:s opinionsarbete äntligen fått genomslag.

2017

Äganderätten kommer vi att lyfta i alla sammanhang. Det naggas i kanterna på äganderätten vid alla former av avsättningar och hänsyn som samhället anser att vi ska ta. Här måste vi hålla emot! De allra flesta sköter sina marker bättre än vad samhället kräver - frivilligt! Vill samhället använda den enskildes mark på alternativt sätt så finns alltid möjligheten att komma överens om ett avtal och en ersättning för nyttjandet.

Inom näringen kommer vi att lyfta företagandet. Nu när efterfrågan ökar på våra produkter så måste vi se till att göra affär på det också… Vi kommer att erbjuda flera möjligheter att se bredare på marknaden och på det egna företagandet. Håll utkik efter detta!