• Medlemssidorna i Land Lantbruk var femte vecka.
  • LRF Örebros medlemsbrev skickas med e-post runt månadsskiftena.
    (Alla medlemmar som meddelat oss sin e-postadress får medlemsbreven.)
  • LRF Örebros Facebooksida Gå dit och gilla sidan för där kommer ny information och intressanta länkar flera gånger i veckan!
  • Hemsidan (www.lrf.se/orebro)
  • E-postutskick
  • SMS-utskick
  • Vykortsutskick
  • Möten och aktiviteter

Målgruppsanpassade utskick

När vi har inbjudningar eller information som enbart rör exempelvis mjölkproducenter, kycklinguppfödare, växtodlare eller företag med turismverksamhet sorterar vi på olika kategorier i vårt medlemsregister. Därför är det viktigt att du uppdaterar dina uppgifter och meddelar förändringar så att du alltid får den information du har nytta av!