Kontakta LRF Örebro

Regionkontoret
LRF, Klustervägen 11, 585 76 Vreta Kloster
orebro@lrf.se
010-184 40 00 (växelnr)

Medlemsservice
010-184 40 00 eller medlemsservice@lrf.se
Öppettider

Vreta Kluster
Regionchef

Erik Erjeby

Regionchef. Agronom. 010-18 44 249
Anna Åman

Anna Åman

Skogsmästare. Regionansvarig skog, vilt (inkl projektet Vilt i Balans) och utbildning förtroendevalda. Kontakt LRF Östergötland. 010-18 44 168
Carl Selling koominkatör på LRF kontoret i Vreta Kluster

Carl Selling

Regionansvarig kommunikatör. Livsmedelsstrategi Örebro län. 010-18 44 207 Ladda ner pressfoto
Caroline Andersson

Caroline Andersson

Högskoleingenjör. Regionansvarig kommunikatör. Livsmedelsstrategi Södermanland. 010-18 44 210 Ladda ner pressfoto
Charlotta Rydberg

Charlotta Rydberg

Agronom. Regionansvarig medlem, kommungrupper och LRF Ungdomen. (åter 4 februari 2020 efter föräldraledighet) 010-18 44 218 Ladda ner pressfoto
Äganderättsjurist

Helena Andreason

Jurist, miljö- och vatten 010 - 18 44 290 Ladda ner pressfoto
Företagsutvecklare

Karin Madsen Wessman

Lantmästare. Regionansvarig lokalavdelningar och företagsutveckling. 010-18 44 347
Kristian Peterson

Kristian Petersson

Civilekonom. Regionansvarig förnybar energi (bioekonomi) och landsbygdsturism. Livsmedelsstrategi Östergötland. Riksuppdrag LRF Samköp. 010-18 44 362
Maria Mehlqvist

Maria Mehlqvist

Föräldraledig till 15 januari 2021. Agronom. Regionansvarig företagsutveckling, djuromsorg och Bondekompis. Kontakt LRF Örebro län. 010-18 44 420
Susanna Jordán

Susanna Jordán

Projektet Nya nätverk för jobb på landet i Örebro, Halland och Västra Götaland. 010-18 44 549 Ladda ner pressfoto
Therése Staffansson

Therése Staffansson

Lärare. Skolkontakt. Medlem. Omsorgsfrågor och bondekompis. Kontakt LRF Södermanland. 010-18 44 525 Ladda ner pressfoto