Kontakta LRF Örebro

Regionkontoret
LRF, Klustervägen 11, 585 76 Vreta Kloster
orebro@lrf.se
010-184 40 00 (växelnr)

Medlemsservice
010-184 40 00 eller medlemsservice@lrf.se
Öppettider

Vreta Kluster
Regionchef

Erik Erjeby

Regionchef. Agronom. 010-18 44 249
Anna Åman

Anna Åman

Skogsmästare. Skog och vilt. Kontakt LRF Östergötland. 010-18 44 168 Ladda ner pressfoto
Carl Selling koominkatör på LRF kontoret i Vreta Kluster

Carl Selling

Kommunikatör. Livsmedelsstrategi Örebro län. 010-18 44 207 Ladda ner pressfoto
Caroline Andersson

Caroline Andersson

Kommunikatör. Livsmedelsstrategi Södermanland. 010-18 44 210 Ladda ner pressfoto
Charlotta Rydberg

Charlotta Rydberg

Agronom. Medlem, kommungrupper och LRF Ungdomen. Projektet Grön kompetens livsmedel i Örebro län. Kontaktperson LRF Örebro. 010-18 44 218 Ladda ner pressfoto
Karin Madsen Wessman

Karin Madsen Wessman

Lantmästare. Organisation, lokalavdelningar och kommungrupper. Utbildning. Företagsutveckling. 010-18 44 347 Ladda ner pressfoto
Karin Oscarsson

Karin Oscarsson

Agronom. Vatten- och miljö. 010-184 42 43 Ladda ner pressfoto
Kristian Petersson

Kristian Petersson

Civilekonom. Förnybar energi, bioekonomi. Landsbygdsturism. Livsmedelsstrategi Östergötland. 010-18 44 362 Ladda ner pressfoto
Maria Mehlqvist

Maria Mehlqvist

Föräldraledig till 15 januari 2021. Agronom. Företagsutveckling, djuromsorg och Bondekompis. Kontakt LRF Örebro län. 010-18 44 420
Therése Staffansson

Therése Staffansson

Lärare. Skolkontakt. Medlem. Kommungrupper. Omsorgsfrågor och bondekompis. Kontakt LRF Södermanland. 010-18 44 525 Ladda ner pressfoto