Vad erbjuder LRF Ungdomen?

  • Ett stort nätverk!
    - träffa andra i länet och landet som gillar samma saker som du.
  • Utbildningar, studiebesök och nöjesaktiviteter.
  • Påverkansmöjligheter i frågor som är viktiga för dig.
  • Tillgång till information.

Vi finns på Facebook!

Det är på Facebook ungdomsstyrelsen lägger ut inbjudningar, bilder, nyheter och annat skoj! Gilla LRF Ungdom Örebro på Facebook så får du koll på vad som händer.

Nära 500 unga LRF:are i Örebro län

I Örebro län har LRF Ungdomen nära 500 medlemmar. Isabella Odmark heter ordförande.

Kontaktuppgifter till LRF Ungdomens styrelse

LRF Ungdomen agerar rikstäckande

LRF Ungdomen har en riksstyrelse som arbetar och bevakar viktiga frågor som rör unga LRF-medlemmar. I mars månad håller LRF Ungdomen sin årliga riksstämma. I länen väljs fullmäktige under höstens årsmöte, som sedan medverkar på riksstämman. De regionala ungdomsförbunden kan genom motioner driva frågor på riksstämman.