Hallands ordförandeklubba årsmöte

Regionstämman 2017

Regionstämman är det högst beslutande organet på regional nivå inom LRF-oganisationen. 2017 äger stämman rum den 21 mars i Kumla. Vi uppdaterar sidorna vartefter stämmohandlingarna blir färdiga.