Hallands ordförandeklubba årsmöte

Regionstämman 2020

Regionstämman är det högst beslutande organet på regional nivå inom LRF-oganisationen. 2020 äger stämman rum den 17 mars på Kvinnerstaskolan, Örebro.