Hallands ordförandeklubba årsmöte

Regionstämman 2018

Regionstämman är det högst beslutande organet på regional nivå inom LRF-oganisationen. 2018 äger stämman rum den 20 mars i Örebro.