Program
16.00-17.00 Registrering av fullmäktige. Mingel med grillad mat, serveras utomhus. Örebroporten berättar om utvecklingen av Kvinnerstaområdet. Representant från Karolinska gymnasiet berättar om den nya naturbruksutbildningen. 
17.00 Stämman öppnas (i gymnastiksalen på Kvinnesta).
Inledningstalaren Fredrik Andersson, styrelseledamot i LRFs riksförbundsstyrelse, berättar om heta frågor inom LRF. 
Utdelning av utmärkelser. Stämmoförhandlingar. 
19.00 (cirka) Stämman avslutas. 

Kallelse kommer till dig som är fullmäktige
Du som är vald fullmäktige från din lokalavdelning får en personlig kallelse till stämman via brev. 

Handlingar på webben
Handlingarna finns här på webben för förberedelser inför stämman. Tryckta handlingar kommer också att finnas på plats på stämman.

Kontaktpersoner
Frågor besvaras av Maria Mehlqvist, maria.mehlqvist@lrf.se eller 010-18 44 420.