17.00 Middag och anmälan till röstlängden. Respektive lokalavdelningsordförande anmäler samtliga fullmäktige från avdelningen.

18.00 Per Willén, regionordförande, hälsar välkommen och öppnar stämman
Gästtalare Kristina Yngwe, riksdagsledamot och vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet (c), ”Framtiden för svenskt lantbruk med koppling till livsmedelsstrategin”
Stämmoförhandlingar
Utdelning av utmärkelser

20.00 Kaffe och tårta
2017 är ett jubileumsår! I år är det 100 år sedan Sveriges bönder organiserade sig och gick samman för att driva lantbrukets och landsbygdens intressen. Det uppmärksammar vi med tårta.

21.00 Stämmoförhandlingarna fortsätter

22.00 Stämman avslutas

Du som är vald fullmäktige från din lokalavdelning får en personlig kallelse till stämman.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Maria Mehlqvist, maria.mehlqvist@lrf.se