15.30 - 19.30 Registrering för fullmäktige
16.15 -17.45 Minikonferens tema ”Stolthet & hållbarhet”
18.00 Middag
19.00 Utdelning av utmärkelser
19.30 Stämman öppnar
Stämmoförhandlingar
ca 21.30 Stämman avslutas

Vi inleder stämmokvällen med att under 90 minuter ta del av en minikonferens, där vi fokuserar på våra näringars centrala roll som möjliggörare för hela samhället till en hållbar utveckling. Vi lovar er ett riktigt spännande program.

Martin Moraeus
Ledamot i LRF:s riksförbundsstyrelse och filosofisk lantbrukare från Orsa
Maria Dirke
Hållbarhetsexpert arbetandes med LRF:s hållbarhetsstrategi och färdplan för fossilfri konkurrenskraft
Håkan Wahlstedt
Hidinge gård, en spjutspets inom hållbart lantbruk
ICA Maxi
Hur man jobbar med ett lokalt sortiment och direkt samarbete med  primärproducenter
Johan Hedström
Det gröna klustret AgroÖrebro positionerar våra näringar
Carl Selling
Lansering av LRFs gröna poddar ”Peltorradio”

Stämmomiddag
Efter en inspirerande konferens bjuds vi på en välkomponerad  trerättersmiddag signerad Davide Lindqvist och lokala lantbrukare. Mätta och belåtna är vi sedan redo för årets regionstämma med LRF Örebro.

Kallelse kommer till dig som är fullmäktige
Du som är vald fullmäktige från din lokalavdelning får en personlig kallelse till stämman. Om du får förhinder att delta på stämman, kom ihåg att meddela ordförande i din avdelning som då erbjuder vald ersättare platsen.

Handlingar på webben samt tryckta på plats
Handlingarna finns här på webben för förberedelser inför stämman, men kommer också att finnas upptryckta på plats.

Kontaktpersoner
Frågor besvaras av Erik Erjeby, erik.erjeby@lrf.se, och Charlotta Rydberg, charlotta.rydberg@lrf.se.