16.30-17.50 Registrering av fullmäktige. Lokal: matsalen och idrottshallen.
17.00 Middag
17.50 Per Willén, LRFs regionordförande, hälsar välkommen
18.00 Gästföreläsare Per Frankelius, docent i ekonomisk och industriell
utveckling, Linköpings Universitet. "Framtidens lantbruk - tradition eller innovation"
18.30 Panelsamtal "Framtidstro – verklighet eller önsketänkande"
Medverkar gör Per Frankelius, AnnaKarin Landin, Hushållningssällskapet, Johan Hedström, Lavigruppen, Isabella Odmark, LRF Ungdomen i Örebro och Lennart Nilsson, LRFs riksförbundsstyrelse. Samtalet leds av Peter Borring, ordförande i LRF Östergötland.
19.15 Mingel och fika
19.45 Utdelning av utmärkelser
20.00- 21.30 Regionstämman öppnar, stämmoförhandlingar.

Du som är vald fullmäktige från din lokalavdelning får en personlig kallelse till stämman.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Maria Mehlqvist, maria.mehlqvist@lrf.se.