Valberedningen utgörs av Jan Lundberg, sammankallande, Maria Johansson, Jonas Kleber, Helena Löthgren, Erik Pålsson, Anna Käll och Anders Hellqvist.

Läs hela valberedningens förslag i bifogad fil under Relaterat.