I valberedningen sitter Anna Dahlström (ordförande), Maria Johansson, Jan Lundberg, Mikael Franzén, Erik Pålsson, Anna Käll och Anders Hellqvist.

Läs hela valberedningens förslag i bifogad fil under Relaterat.