Valberedningen utgörs av Jan Lundberg, ordförande, Maria Johansson, Jonas Kleber, Helena Löthgren, Christer Carlén, Erik Pålsson, Anna Käll och Anders Hellqvist.

De föreslår bland annat två nya ledamöter till regionstyrelsen - Ann-Sofie Andersson, Vintrosa, och Christoffer Carlander, Finnerödja.

Läs hela valberedningens förslag i bifogad fil under Relaterat.