Valberedningen utgörs av Jörgen Jonsson, sammankallande, Edvard Larsson, Samuel Östensson, Erik Pålsson, Anna Käll, Anders Hellqvist och Jonas Kleber.

Regionstyrelsen
Valberedningen föreslår omval av Per Willén och Johan Linderkers och som ny ledamot föreslås Kristin Södergren. Ledamöter i styrelsen som har mandattid kvar är Lars Eric Anderson, Fredrik Gehrke och Erik Sandberg. Som regionordförande föreslås omval på Per Willén. 

Revisorer
Som revisorer för LRF Örebro föreslås Ola Karlsson och Claes Schneider.

Fullmäktige riksförbundsstämman
Till LRFs riksförbundsstämma i maj föreslås vald regionordförande samt Fredrik Gehrke och Kristin Södergren. Suppleanter: Erik Sandberg och Johan Linderkers.