Valberedningen utgörs av Jörgen Jonsson, sammankallande, Edvard Larsson, Erik Pålsson, Anna Käll, Anders Hellqvist, Jonas Kleber och Andreas Öhrman.

Regionstyrelsen

Valberedningens förslag till regionstyrelse är oförändrat. Stämman föreslås ge Per Willén förnyat förtroende som regionordförande för LRF Örebro och omval av samtliga övriga ledamöter; Johan Linderkers, Kristin Södergren, Lars Eric Anderson, Fredrik Gehrke och Erik Sandberg. 

Revisorer
Som revisorer för LRF Örebro föreslås Ola Karlsson och Claes Schneider.

Fullmäktige riksförbundsstämman
Till LRFs riksförbundsstämma i maj föreslås vald regionordförande samt Fredrik Gehrke och Kristin Södergren. Suppleanter: Erik Sandberg och Johan Linderkers.