Valberedningen utgörs av Jan Lundberg, sammankallande, Jonas Kleber, Helena Löthgren, Erik Pålsson, Anna Käll, Jörgen Jonsson och Anders Hellqvist samt Lars-Åke Letskog (suppleant).

Regionstyrelsen
Valberedningen föreslår omval av Lars Eric Anderson samt att välja Erik Sandberg och Fredrik Gehrke till nya ledamöter i LRFs regionstyrelse. Ledamöter med ett år kvar är Per Willén, Gudrun Haglund Eriksson och Johan Linderkers. Som regionordförande föreslås omval på Per Willén. 

Revisorer
Som revisorer för LRF Örebro föreslås Ola Karlsson och Claes Schneider.

Fullmäktige riksförbundsstämman
Till LRFs riksförbundsstämma i maj föreslås vald regionordförande samt Johan Linderkers och Erik Sandberg. Suppleanter: Gudrun Haglund Eriksson, Lars Eric Andersson och Fredrik Gehrke.