Rödbetor och gulbetor

Östergötland

Välkommen till LRF Östergötland, en regional del av LRF med  7 500 medlemmar. Vår vision är att få landet att växa. Vi vill att företag inom jordbruk, skogsbruk och landsbygdens miljö ska ha en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället.

Aktiviteter