Till sidomenyn

Kontakta LRF Östergötland

Adress:

LRF
Klustervägen 11
585 76 Vreta Kloster

Telefon LRF växel:

010-184 40 00

E-post:

ostergotland@lrf.se

Sociala medier:

Faktureringsadress:

Lantbrukarnas Ekonomi AB
ECIT 5560329269 
Box 171
831 22 Östersund

 

Fakturareferens

Fakturan ska vara märkt med 047 och beställarens namn som ska anges i fältet ”Er referens” i fakturahuvudet. Fakturareferensen ska lämnas av LRF.

 

Viktigt att siffror och namnet särskiljs med ett understreck utan mellanslag, exempel:

Er referens: 051_Namn Namnsson

Vi ser att ni i första hand skickar oss e-fakturor, Peppol identifierare 0007:5560329269.

För mer information se www.lrf.se/om-lrf/for-leverantorer

 

Juridisk vägledning

Har du en juridisk fråga kopplat till ditt företagande inom de gröna näringarna? Eller har du som en juridisk fråga av mer privat karaktär? Du som är företagar- eller personmedlem har möjlighet att nyttja vår medlemsförmån juridisk vägledning. Klicka här för mer information och kontakt med den juridiska vägledningen.

Till sidomenyn

Medarbetare

LRF Östergötlands regionkontor ingår i LRF Öst, som är ett operativt samarbete mellan LRFs personal på Gotland, Östergötland, Södermanland och Örebro län.

Petter Engström

Tf regionchef

Telefon:

010-184 44 83

E-post:

petter.engstrom@lrf.se

Anna Åman

Tf vice regionchef. Sakkunnig skog och viltförvaltning

Telefon:

010-184 41 68

E-post:

anna.aman@lrf.se

Carl Selling

Regional kommunikatör

Telefon:

010-184 42 07

E-post:

carl.selling@lrf.se

Karin Madsen Wessman

Folkrörelseutvecklare: stöd till kommungrupper och lokalavdelningar

Telefon:

010-184 43 47

E-post:

karin.madsen.wessman@lrf.se

Karin Oscarsson

Sakkunnig: vatten, miljö, växtodling, CAP, beredskap

Telefon:

010-184 42 43

E-post:

karin.oscarsson@lrf.se

Kristian Petersson

Sakkunnig: energi, hållbarhetsfrågor

Telefon:

010-184 43 62

E-post:

kristian.petersson@lrf.se

Magnus Bäck

Sakkunnig: infrastruktur, markexploatering, skog

Telefon:

010-184 25 26

E-post:

magnus.back@lrf.se

Maria Mehlqvist

Folkrörelseutvecklare: omsorgsfrågor, styrelsestöd Örebro, Nationell krissamordnare

Telefon:

010-184 44 20

E-post:

maria.mehlqvist@lrf.se

Caroline Andersson

Regional kommunikatör, styrelsestöd Östergötland

Telefon:

010-184 42 10

E-post:

caroline.andersson@lrf.se

Angelica Billevik

Näringspolitisk expert/jurist.

Telefon:

010-184 41 49

E-post:

angelica.billevik@lrf.se

Therése Staffansson

Folkrörelseutvecklare: medlemsutveckling, skolkontakt, kompetensförsörjning, styrelsestöd Södermanland

Telefon:

010-184 45 25

E-post:

therese.staffansson@lrf.se

Karin Duckarve

Folkrörelseutvecklare: utbildning till förtroendevalda, LRF Ungdomen, styrelsestöd Gotland

Telefon:

010-184 25 76

E-post:

karin.duckarve@lrf.se

Caroline Davidsson

Folkrörelseutvecklare: kommungrupper

Telefon:

070-566 59 51

E-post:

caroline.davidsson@lrf.se
Till sidomenyn

Regionstyrelse

Jeanette Blackert

Ordförande, Ledamot

Telefon:

0706728222

E-post:

jeanette.blackert@lrf.se

Per Wendler

Vice ordförande, Ledamot

Telefon:

070-2068481

E-post:

per.wendler@jubykallgard.se

Annelie Almérus

Ledamot

Telefon:

0702525151

E-post:

annelie.almerus@lrf.se

Carl Gudmundsson

Ledamot

Telefon:

0760476111

E-post:

carl@kryger.se

Erik Karlsson

Ledamot

E-post:

erik@herrsater.se

Gabriella Cahlin

Ledamot

Telefon:

0705970133

E-post:

cahlingabriella@gmail.com

Jan-Eric Andersson

Ledamot

Telefon:

0705234084

E-post:

jan.eric.andersson56@gmail.com

Jonas Edlund

Ledamot

Telefon:

0705674469

E-post:

njedlund@outlook.com
Till sidomenyn

Valberedning

Helena Olsson Hägg

Valberedning, ordf.

Telefon:

0703680866

E-post:

helena@agrotektbyran.se

Carl Fredriksson

Valberedning, ledamot

Telefon:

0708975716

E-post:

jussberg@hotmail.com

Elisabeth Ljungstorp

Valberedning, ledamot

Telefon:

0706012494

E-post:

ljungstorp@yahoo.com

Erik Blomquist

Valberedning, ledamot

Telefon:

0705799015

E-post:

tullgarden@gmail.com

Ida Milton

Valberedning, ledamot

E-post:

idamilton98@gmail.com

Johan Andersson

Valberedning, ledamot

Telefon:

0706810100

E-post:

johan.gillorp@boremail.com

Per-Anders Lind

Valberedning, ledamot

Telefon:

0706564615

E-post:

pallelindh68@gmail.com
Till sidomenyn

LRF Ungdomen Östergötland

Carl Wendler

Ordförande, ledamot

Telefon:

073-854 13 33

E-post:

calle.wendler@jubykallgard.se

Amanda Segervall

Vice ordförande

Telefon:

076-876 67 10

E-post:

amanda.segervall@hotmail.com

Ida Milton

Ledamot

E-post:

idamilton98@gmail.com

Glenn Rörsrike

Telefon:

076-1098319

E-post:

rorsrike@outlook.com

Hanna Norrman

Telefon:

070-780 40 44

E-post:

hanna.lc.norrman@gmail.com

Robert Bäck

Telefon:

073-033 81 54

E-post:

robertback@live.se

Emma Fyrbonde

Telefon:

076-163 30 11

E-post:

emma.fyrbonde@gmail.com

Tomas Almkvist

Telefon:

072- 200 31 88

E-post:

tomas.almkvist96@gmail.com

Rebecka Larsson

Telefon:

072-399 12 43

E-post:

rebeckalarsson7@gmail.com