Det här gör LRF:

 • stärker det svenska lantbrukets konkurrensvillkor och förhindrar försämringar
 • synliggör jord- och skogsbruket i politiken och samhällsdebatten
 • finns lokalt där du bor. Och i kommunhuset. På länsstyrelsen. Bland riksdagspolitiker. I Bryssel. Folkrörelsen sträcker sig från ladugårdsplan till EU-politiken.
 • är remissinstans inför beslut som påverkar ägande-/brukande av jord och skog
 • sprider kunskap om det gröna näringslivet till skolelever, konsumenter, beslutsfattare, opinionsbildare och allmänheten
 • ingår marknadssamarbeten, tex med ICA, McDonalds och Årets Kock
 • omvärldsbevakar och ger dig information via tryckta tidningar, digitala nyhetsbrev och sociala kanaler
 • har webbaserade utbildningar och seminariedagar som stärker dig som företagare
 • arrangerar medlemsmöten inom aktuella ämnen
 • stöttar vid kris, omsorgsgrupp och bondekompis finns för både djurens och djurägarens skull
 • har nätverk och gemenskap
 • ger dig en kanal att påverka – både i stort och smått!
 • ger rabatter och andra förmåner, till exempel juridisk vägledning

Sveriges bönder är hjältar som sitter på lösningar till många av samhällets stora utmaningar. Sveriges bönder är duktiga på mat, energi, klimat och miljö. Saker alla människor är beroende av. Varje dag. Därför vill vi att det ska gå att driva framgångsrika företag med bas i jord, skog och landsbygdens miljö. Vi vill att det ska gå att bo och leva på landet. I en tid när allt fler människor lever långt ifrån matproduktion, skogsbruk, djur, växter och naturens kretslopp spelar LRF en viktig roll. Därför är det viktigt att vi är många medlemmar, ju fler medlemmar desto starkare röst.

LRF har idag cirka 138 000 medlemmar, varav 7 144  i Östergötland.
Välkommen som medlem du också!

Till medlemsansökan!